Innenriks

Frykter Dagsavisen kun har funnet toppen av isfjellet

Datatilsynet advarer mot overvåkingskameraer på skolene.

– Kameraovervåkning er et inngripende kontrolltiltak. Det skal mye til før det er greit å bruke, særlig et sted du oppholder deg hele dagen, og der du ikke har et valg om du vil være eller ikke.

Det sier Gullik Gundersen, juridisk rådgiver i Datatilsynet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Titusenvis av barn

Lørdag kan Dagsavisen dokumentere hvordan titusenvis av barn og unge går på skoler med overvåkingskameraer. Selv om tallene er hentet ved å gjennomgå Datatilsynets dokumenter, er det ingen som sitter på en komplett oversikt over hvor mange skoler som benytter seg av kameraer på skolens område.

Men er det lov å bruke overvåkingskameraer på skoler? 

– Det skal veldig mye til. I loven er en skole det vi kaller et område der en begrenset krets av personer ferdes jevnlig, som for eksempel en arbeidsplass. Vilkårene kan være at man vil forebygge farlige situasjoner, sørge for de ansattes sikkerhet, eller et annet særskilt behov. Og disse interessene skal veie tyngre enn hensynet til barnas personver, sier Gundersen i Datatilsynet.

Du kan lese alle svarene fra rektorer her.

Endret adferd

Gundersen minner om at å bruke overvåkingskameraer er ekstra problematisk på skoler.

– Barn er langt mer utsatte for denne type kontrolltiltak enn voksne. Det føles tyngre, og kan føre til endret adferd. Barn har også mindre mulighet til å si fra enn voksne har. Overvåking av arbeidsplassen er regulert av arbeidsmiljøloven, og man har verneombud og tillitsvalgte. Det har ikke barna. Barn er også utsatte for ting som kartleggingsverktøy, IKT-kontroll, og noen har til og med en GPS-sporer med seg hjemmefra. Dette er ting vi ikke vet hvordan slår ut for barnet, sier han.

Datatilsynet tror også at skolene Dagsavisen har klart å finne som benytter seg av overvåkingskameraer kun er toppen av isfjellet. Gundersen forteller at det syndes mye i rapporteringsplikten, og at det ikke er noen grunn til å tro at skoler er bedre enn andre til dette. I tillegg finnes det en lang rekke andre gode og dårlige grunner til at skoler ikke står på Datatilsynets oversikt over virksomheter med innrapporterte åvervåkingskameraer.

– Det er mange som tror at det å sende inn en melding til oss er en forhåndsgodkjenning. Men det er kun en orientering. Man må selv vurdere lovligheten av å sette opp kameraet. Hvis det er en skole som skal sette opp et kamera må de som tar beslutningen ta med elevens perspektiv. Det er viktig at det ikke kun er en teknisk etat som tenker på å forebygge skadeverk, sier Gundersen.

Mer fra Dagsavisen