Innenriks

– Ført bak lyset

Rett før konflikten mellom legene og Spekter, forsøkte Helse Sør-Øst å snikinnføre endringer i arbeidstiden, mener Legeforeningen.

Bilde 1 av 2

– Vi har fått tilgang til en intern presentasjon fra et utvidet toppmøte i helseforetaket Helse Sør-Øst 23. august i år. Der kommer det fram at det i april ble satt i gang et pilotprosjekt med innføring av kalenderplanmetodikk, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Legene streiker. I kjernen av konflikten ligger en uenighet med arbeidsgiversida om organisering av arbeidstid. Legene krever at dagens praksis med «rullerende arbeidsplan» skal tariffestes, blant annet for å sikre at arbeidstiden ikke legges om til såkalte «kalenderplaner». Legene mener kalenderplaner i større grad er en individualisert arbeidsplan, snarere enn en kollektiv arbeidsplan der alle går i lik turnus.

Nytt pilotprosjekt

Arbeidsgiverforeningen Spekter på sin side vil beholde dagens mer fleksible ordning.

Nå mener Legeforeningen at en tidligere ikke kjent Powerpoint-presentasjon fra Helse Sør-Øst viser at helsevesenet planlegger en storstilt utrulling av nettopp kalenderplaner. Datert 23. august, før meklingen mellom legene og Spekter, meldte Helse Sør-Øst at de ville innføre et pilotprosjekt med kalenderplaner ved to sykehus på Østlandet. Hensikten, ifølge presentasjonen, er å avdekke eventuelle feil og mangler ved modellen før den gjøres tilgjengelig for andre sykehus og helseforetak.

– Det er nettopp dette vi er i konflikt om, og nå viser det seg altså at de har kjørt i gang dette uten at vi er enige. De har holdt oss for narr, sier Hermansen i Legeforeningen.

Hun sier at Legeforeningen hadde konserntillitsvalgte til stede da dette ble planlagt, men at disse ikke forsto hva som foregikk. Hun mener at siden konflikten om arbeidstid var så kjent for alle, burde dette prosjektet blitt løftet til sentralt hold for forhandlinger.

– Det er ikke tvil om at de burde drøftet dette med oss, slik at vi kunne forhandlet på redelige premisser, sier Hermansen.

– Ingen storstilt plan

Sentralt i denne saken er at så langt i forhandlinger, mekling og streik har arbeidsgiverforeningen Spekter vært tydelige på at de ikke mener det finnes noen planer om en storstilt endring av arbeidstidsordningene ved norske sykehus.

Kommunikasjonssjef i Spekter, Ingvild Dahl Dørnes, skriver i en e-post til Dagsavisen at Spekter ikke kjenner dette spesifikke prosjektet, men at i sykehusene er det tusenvis av arbeidsplaner, og Spekter og Legeforeningen sentralt skal selvsagt ikke utarbeide disse.

– Dagens tariffavtale for legene gir rom for å planlegge arbeidstiden på forskjellig vis, og det er en selvfølge at sykehusene diskuterer og prøver ut ulike metoder sammen med de tillitsvalgte. Det foreligger oss bekjent fortsatt ingen storstilt plan om å innføre kalenderplaner i norske sykehus. Det er imidlertid selvsagt at sykehusene lærer av hverandre og deler erfaringer, også når det gjelder arbeidstidsplanlegging, skriver Dørnes, og legger til:

– Det pågår for øvrig alltid utviklingsarbeid i sykehusene for å finne best mulig måter å planlegge driften og arbeidstiden på, blant annet for å kunne innfri nye pasientrettigheter. I dette arbeidet er tillitsvalgte involvert.

Tillitsvalgte

Helse Sør-Øst, som har igangsatt prosjektet, minner om at tillitsvalgte sitter i styringsgruppa.

– Lokale tillitsvalgte er involvert i utviklingsarbeid og deltar i piloteringen. Hensikten med prosjektet er at vi sammen skal se på hvordan få en jevnere arbeidsbelastning i forhold til aktivitet. Prosjektet omfatter alle yrkesgrupper, ikke bare leger. Vi er i dette prosjektet, som i alt utviklingsarbeid, svært opptatt av involvering og medvirkning, sier HR-direktør Anne Biering til Dagsavisen.

Mer fra Dagsavisen