Innenriks

Regjeringen tilbyr å forkaste 22. juli-minnesmerke

Åpner for å bytte ut omstridt 22. juli-minnesmerke. Men Utøya-naboenes søksmål mot staten går sin gang.

Jonas Dahlgrens minnesmerke har skapt debatt.

Av Peter Tálos og Anne M. Gøystdal/NTB og David Stenerud

Les kunstnerens svar nederst i saken!

Kjernen i søksmålet fra naboene er plasseringen, ikke hvordan minnesmerket skal se ut.

Minnesmerket som er planlagt på Sørbråten ved Utøya har skapt strid og nå tilbyr altså regjeringen å bytte det med et annet.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) opplyser at regjeringen har tilbudt å forkaste kunstneren Jonas Dahlbergs omstridte minnesmerke «Memory Wound» for å komme naboene i møte.

– Vi ønsker å unngå en lang og opprivende rettssak og har foreslått et forlik som blant annet går ut på at vi går bort fra det valgte kunstverket. Vi har bedt Regjeringsadvokaten undersøke muligheten for å innlede forliksforhandlinger som innebærer å holde fast ved Sørbråten som minnested, men der alle berørte involveres i beslutningsprosessen for å finne fram til et annet minnesmerke enn «Memory Wound», sier Sanner.

– Problemet her er jo KOROs (Kunst i Offentlig Rom, red.anm) og Statens håndtering av prossessen. Hadde naboene vært involvert fra første dag, hadde vi ikke hatt dette problemet, sier Dagsavisens kunst- og arkitekturanmelder Lars Elton.

Les også: Sørbråten-naboer saksøker staten

– Skjønner de biter i gresset

– Jeg skjønner at regjeringen biter i gresset, og har full forståelse for at naboenes motstand nå er blitt uoverkommelig. Jeg tror dette er en fornuftig avgjørelse, sier Elton til Dagsavisen.

– Men samtidig synes jeg det er synd at dette kunstverket ikke blir oppført, fordi det er et utrolig sterkt symbol på den terroren som skjedde på Utøya.

Kunstanmelderen er tydelig på at han ikke ønsker å sette seg til doms over andres følelser, ettersom dette fremdeles er svært betent.

– Samtidig har jeg vanskelig for å forstå naboenes sterke reaksjoner, når de sier at dette vil minne dem om tragedien hver eneste gang de ser det, fordi Utøya ligger der og det var der terroren foregikk, og at et symbolsk kunstverk skal være en sterkere påminnelse enn Utøya i seg selv, finner jeg vanskelig å forstå, sier Elton.

Kommentar: Gråten satt i halsen. Tårene presset på. (Lars Elton)

Tar alvorlig

Regjeringens forslag til løsning ble lagt fram på et møte forrige uke. Men naboenes advokat Harald Stabell sier klientene ikke under noen omstendighet vil godta plasseringen, og at denne tilbakemeldingen straks ble gitt til advokatene fra Regjeringsadvokaten.

– Utformingen av minnesmerket har vært et tema i offentligheten, men for naboene handler dette om plassering, sier Stabell til NTB, og bekrefter at søksmålet derfor vil gå sin gang.

Sanner tar svaret til etterretning.

– Vårt tilbud står ved lag, nå må dette tas videre av Regjeringsadvokaten, svarer Sanner på spørsmålet om hvordan han stiller seg til at tilbudet om forlik allerede er avvist.

– I strid med granneloven

I stevningen anførte Stabell at oppføringen av minnesmerket vil stride mot granneloven og påføre naboene helseplager. De mener minnestedet vil være en stadig påminnelsen om hendelsen for naboer som var med og redde ungdommer som flyktet fra øya.

I mai varslet naboene at de ville stevne staten ved kommunalminister Sanner og kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) dersom ikke planene ble stanset.

Staten endret ikke planene, og med hjemmel i naboloven ble søksmålet fra til sammen 22 personer i Hole kommune levert til Ringerike tingrett i slutten av juni. Regjeringen har frist til 20. september med å svare på stevningen.

Sanner viser til at saken allerede har vært utsatt i to år. Etter planen skulle arbeidet begynne i år og minnesmerket skulle stå klart i 2017.

– Det er viktig at vi får på plass et nasjonalt minnested for å ha et sted hvor folk kan samles og minnes. Vi har gjennom flere år forsøkt å finne et sted, og både denne og forrige regjering har gått inn for stedet på Sørbråten, sier Sanner til NTB.

Les også: Flere kunstkritikere har snudd i synet på 22. juli-minnested

Kunstneren Jonas Dahlberg svarer:

Måndag den 5.e september blev jag informerad om att den norska regeringen beslutat att
försöka tillmötesgå den grupp på 22 närboende i Hole kommun, ledda av lokalpolitikern Jørn
Øverby (Fremskrittpartiet), som genom advokat Harald Stabell lämnat in en stämningsansökan
mot staten för att stoppa minnesplatsen på Sørbråten. Regeringens förslag på
förlikning till de närboende innebär att stoppa arbetet med den nationella minnesplatsen på
Sørbråten vid Utøya, cirka en månad innan schemalagd byggstart. Detta så att regeringen kan
börja om processen for att ta fram ett nytt förslag för samma plats, med de närboende
involverade. Onsdag den 14.e september fick jag reda på att gruppen med närboende tackat
nej till förlikningsförslaget.

Min övertygelse är att den debatt som pågått kring minnesplatserna i Hole och i Oslo är en
viktig del i den sorgeprocess som ett samhälle, såväl som enskilda individer, går igenom. De
flesta jämförbara minnesplatser som uppförts runt om i världen har tagit längre tid att
genomföra än de fem år som gått sedan händelserna i Norge och har på liknande sätt
omgärdats av svårnavigerade diskussioner. Att ta hand om detta samtal, att leda det varsamt,
är regeringens uppgift.

22 juli-händelserna var en politiskt motiverad terrorattack. I dagens politiska klimat är det
viktigare än någonsin att prata om hur det kunde ske. En minnesplats som eftersträvar att alla
skall vara överens, en form av tystnad, förminskar det som hände och riskerar att bidra till att
omständigheterna kan glömmas bort. Jag är övertygad om att syftet med en nationell
minnesplats ska vara att hedra de som miste livet genom att insistera på ett fortsatt gemensamt
samtal om det som skedde. Och att samtalet i sig, om än i stunder obehagligt, är det som på
sikt kan fungera som bearbetning av traumat.

Jag är oerhört tacksam för att nu under snart tre år fått möjligheten att arbeta med de
nationella minnesplatserna och för förtroendet från anhöriga och överlevande vars
representater var med om att utse förslaget till minnesplats. Jag hoppas att få fortsatt
förtroende att genomföra arbete med minnesplatserna i både Hole och Oslo. Arbetet i sig
och människorna som jag har mött har förändrat mitt liv för alltid.

Jonas Dahlberg