Innenriks

Vil gjøre bruk av narkotika lovlig

Et mindretall i Frps programkomité foreslår å avkriminalisere bruk av narkotika, og prøve ut hasj på resept.

Bilde 1 av 2

Leder i Fremskrittspartiets Ungdom, Bjørn-Kristian Svendsrud, har sammen med et mindretall i Fremskrittspartiets programkomité foreslått å avkriminalisere bruken av narkotiske stoffer.

– Norge er det landet med bortimot den strengeste narkotikapolitikken i Europa, samtidig som vi ligger på overdosetoppen. Da er det på tide å tørre å tenke nytt og forstå at den narkotikapolitikken vi har ført til nå ikke har vært vellykket, sier Svendsrud.

Les også: Blir det pot-pol?

Bruk, ikke salg

Han understreker at det er bruken av narkotiske stoffer han vil avkriminalisere.

– Jeg vil ikke at det skal være greit å selge narkotika, men de som har et narkotikamisbruk, må få pasientomsorg, ikke fengselsstraff, sier FpU-lederen.

En studietur med FpU-sentralstyret til Portugal endret synet hans.

– Jeg har sett at avkriminalisering av narkotika kombinert med flere rehabiliteringsplasser, har hatt en positiv effekt.

– I 2001 var Portugal der vi er nå. De hadde høye overdosetall og streng narkotikapolitikk. Nå har overdosetallene gått ned, og narkomane blir mindre stigmatisert i samfunnet. Jeg har selv vært skeptisk til avkriminalisering, men mener vi må tørre å endre standpunkt når det er snakk om menneskeliv, sier Svendsrud.

I tillegg har FpU, som et mindretall i programkomiteen, foreslått at det skal påbegynnes et prøveprosjekt der cannabis kan tillates til medisinsk bruk.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Hasj på resept

– Vi ser at enkelte med sykdommer som ALS og MS får god nytte av cannabis som medisinering. Da mener jeg at vi må kunne åpne for cannabis på resept, basert på medisinskfaglige vurderinger, som et prøveprosjekt.

Les også: Skal hjelpes ut av rusavhengighet