Innenriks

– Bruk oljepenger

Frp-grasrota krever at Frp på Stortinget finner flere milliarder til langtidsplanen for Forsvaret. Oljepenger er et alternativ, sier Jørund Rytman (Frp).

Frps landsmøte vedtok i våres at Forsvaret minst må få 180 milliarder kroner de neste 20 årene. Frp «mangler» dermed 15 milliarder kroner, for i regjeringens langtidsplan for Forsvaret, som ligger til behandling på Stortinget, er rammen på 165 milliarder kroner.

– Vedtaket forplikter Frps stortingsgruppe, og det er en forventning om at Frp på Stortinget hever listen og ikke forhandler ned pengebruk, tilstedeværelse og suverenitets- hevdelse i nord, sa Per Willy Amundsen, arkitekten bak landsmøtevedtaket og politisk nestleder i Troms Frp.

Jørun Rytman, som sitter i Stortingets forsvar- og utenrikskomité, svarer på marsjordren:

– Det er vårt mål. Jeg og mine kolleger jobber ut fra mandatet fra landsmøtet, sier Rytman til Dagsavisen.

Ta fra oljefondet

Men hvordan skal Frp på Stortinget finne 25 flere milliarder enn det regjeringen har lagt opp til?

– Vi er villige til å redusere overføringene til oljefondet. Det er et alternativ. Det har også blitt færre asylsøkere enn ventet, der kan man også hente penger, men her har for eksempel KrF krevd at pengene må gå til bistand isteden. Frp kan finne penger til den inndekningen vi foreslår, men spørsmålet er om vi får flertall for det. Vi vil søke støtte fra andre partier, men dette er en dragkamp, sier Rytman.

Som Klassekampen har avslørt denne uka, fikk forsvarsminister Ine Eriksen Søreide 41 milliarder kroner mindre til langtidsplanen for Forsvaret enn hun mente var nødvendig. Avisen har også avdekket at regjeringen ikke legger opp til å ta regningen for langtidsplanen før etter 2017.

– Hva tenker du om finansieringen for 2017?

– Det skal ikke stå på oss. Nå har vi bare så vidt begynt å sondere. Vi må vente til statsbudsjettet faktisk kommer. Da vet vi mer om økonomien i Norge, og om vi må bruke oljepenger eller ikke, sier Rytman.

Balanse

Christian Tybring-Gjedde, andre nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen, sier Frp på Stortinget må balansere mellom hensynet til regjeringen og Frps grasrot:

– Partiene diskuterer muligheten for å komme fram til et forlik, og vil nå legge fram ulike forslag. Det vil ha en prislapp som må finansieres. Høyre og Frp må så se hva som er mulig. Utgangspunktet er rammen fra regjeringen, men så har Frps landsmøte fattet et vedtak om at rammen minst må være på 180 milliarder kroner. Jeg vil ikke gå inn i de konkrete diskusjonene, men jeg hører Per Willys ønske, og jeg har hele tida Frps resolusjoner i bakhodet. Men vi er også en del av regjeringen, så vi må balansere så godt vi kan. Det er krevende, sier Tybring-Gjedde.

At regjeringen ikke har lagt opp til finansiering fra 2017 har vært et viktig poeng for Ap. Tybring-Gjedde sier det har sin naturlige forklaring.

– Langtidsplanen følger en naturlig progresjon. De første årene vil man ikke kunne bruke pengene fornuftig, men etter hvert, når man skal vedlikeholde utstyr, øve mer aktivt og deretter kjøpe nytt utstyr, er det naturlig å bruke mer penger. Dette er ikke å føre regningen over på fremtidige regjeringer.

Han stiller et spørsmål i retur til Ap:

– Hvilken sum mener Ap er forsvarlig for 2017? Jeg ser ikke poenget med å be om to eller ti milliarder kroner ekstra med mindre man kan peke konkret på hvordan pengene skal brukes neste år.