Innenriks

Venstre vil endre skattesystemet for oljenæringen

Det er for risikofylt for staten å sponse krevende oljeleting i Barentshavet, mener Venstres programkomité. De vil heller hjelpe Norge til å bli best på elektrifisering.

Bilde 1 av 2

Samtidig som oljemessa pågår i Stavanger denne uka, skal Venstre lansere sitt utkast til nytt partiprogram. Blant forslagene der er:

* Endre det unike skattesystemet for oljenæringen.

* Permanent vern av sårbare områder som Lofoten, Vesterålen og Senja, samt Svalbard, Jan Mayen og Iskanten.

Programkomiteens leder Terje Breivik (V) forklarer at Venstre ønsker å gjøre norsk oljeindustri mer konkurransedyktig fram mot lavutslippssamfunnet.

– Vi trenger et nytt skatteutvalg som kan revidere dagens skattesystem for oljebransjen med det i mente at lavt klimaavtrykk skal bli premiert, sier Breivik til Dagsavisen.

Risikabel sponsing

I dag er det staten, altså skattebetalerne, som tar 78 prosent av regningen for norske selskapers oljeleting, før de tjener penger. Den ordningen lever farlig om Venstre får bestemme.

– At staten uansett skal sponse et oljeselskaps leting etter olje begynner å bli risikabelt. Det meste av leteaktiviteten er nå i Barentshavet. Det er et krevende område, og det er stor usikkerhet knyttet til lønnsomheten, samtidig som etterspørselen etter olje og gass vil avta, sier Breivik.

Stortinget har allerede senket selskapsskatten, poengterer Venstre-nestlederen.

– For ikke å redusere totalskatten på 78 prosent økte vi samtidig særskatten med 2 prosent, uten å gjøre noe med friinntekten. Med det premierte vi oljenæringen som får 600–700 millioner i skattelette neste år, sier Breivik.

Renere retning

Venstre vil også dytte selve oljeproduksjonen i renere retning.

– ENØK-tiltak og elektrifisering kan øke konkurransekraften i det tøffe markedet for fossil energi i fornybartidsalderen, sier Breivik.