Innenriks

Foreslår islamkritikere til UNE

Blant dem HRS vil ha inn i Utlendingsnemnda, er styrelederen for det islamkritiske nettstedet Document.no.

Bilde 1 av 2
Dagsavisen har tidligere skrevet om at flere nye organisasjoner får foreslå medlemmer til Utlendingsnemnda (UNE). Blant dem er islamkritiske Human Rights Service (HRS), der Hege Storhaug er det mest kjente fjeset utad. Denne uka gikk forslagsfristen ut, og blant dem organisasjonen har foreslått som nye nemndmedlemmer, er:

* Forfatter Halvor Fosli

* Barnelege Ingvild Heier

* Advokat Trond Ellingsen

* Pensjonist Lily Bandehy

HRS tar forbehold om at de ikke har innhentet egenerklæring fra alle de foreslåtte ennå.

Les også: HRS taler ikke min sak

Islamkritiske

Pensjonist Lily Bandehy har vært skribent for HRSs nettside, der hun i vinter skrev: «Danmark halverer flyktningstøtten. Det var en gledelig nyhet at nabolandet har begynte å våkne av Tornerose-søvnen.»

Ellingsen er i tillegg til advokat styreleder i Document.no og leder i Asker Frp.

– Det er veldig hyggelig å bli foreslått. UNE er jo et domstolslignende organ, som de som har fått avslag hos UDI kan klage til. Med min juridiske bakgrunn tenker jeg det kunne vært spennende å få bidra der, sier Ellingsen til Dagsavisen.

HRS begrunner forslaget med at Ellingsen har «juridisk kompetanse og interesse for innvandring og integrering.»

Ingvild Heier har ved siden av jobben som barnelege engasjert seg i samfunnsdebatten. I vinter skrev hun motinnlegget «Hylland Eriksen vulgariserer islamdebatten» i Aftenposten. Der slo hun fast: «Vi ser at konservativ islam og islamisme brer om seg og at våre sekulære idealer, som nettopp er grunnlaget for vår sivilisasjon og velstand og selve årsaken til at folk ønsker å komme hit, trues».

Halvor Fosli skapte debatt da han i fjor ga ut boka «Fremmed i eget land» om innvandringens konsekvenser i Groruddalen.

– Hans mangeårige erfaring som redaktør og forfatter på temaer knyttet til innvandring og integrering har gitt ham god innsikt og verdifull kunnskap, sier HRS-leder Rita Karlsen i en kommentar.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vakte reaksjoner

Blant dem som har reagert sterkt på at HRS har fått forslagsrett, er Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk Senter.

– De kunne like gjerne ha gitt forslagsrett til Pegida, sa han til Dagsavisen i mai.

Justisdepartementet har begrunnet endringen med at de er opptatt av at nemndmedlemmene og organisasjonene som bidrar til utvelgelsen, avspeiler en bredde.

Det er også flere andre organisasjoner som har fått forslagsrett som ikke hadde det ved forrige runde. Blant dem er Caritas, LIM og Minotenk. Det skal oppnevnes om lag 360 nemndmedlemmer av regjeringen, herav 20 såkalte stornemndmedlemmer. Halvparten av nemndmedlemmene skal være foreslått av «humanitære organisasjoner». Den andre halvparten skal være foreslått av Justisdepartementet ved fylkesmennene, Utenriksdepartementet og Norges Juristforbund.

Les også: HRS foreslår UNE-medlemmer

Les også: Foreslår flere kvoteflyktninger