Innenriks

Uforenlige planer

Oljeutvinning i Barentshavet er uforenlig med EUs klimamål for Norge, ifølge ny rapport.

– Ethvert tiltak for å redusere utslipp i Norge blir mikroskopisk sammenlignet med utslippene fra å pumpe opp og brenne olje og gass fra Barentshavet, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom, som står bak den nye rapporten.

I forrige uke presenterte EU-kommisjonen sin klimapolitikk fram mot 2030. Den innebærer for Norges del, utslippskutt på 40 prosent i ikke-kvotepliktig sektor.

– Det er rett og rimelig at Norge får de strengeste kravene innenfor dette rammeverket. Men målet om utslippsreduksjon er uansett for lavt. Det tar oss ikke dit vi skal, sier Skjoldvær.

– Brorparten i transport

Det gjør heller ikke Samferdselsdepartementets planer, mener hun. I Dagsavisen fredag, uttalte statssekretær Reynir Johannesson (Frp) at EUs klimamål for Norge, ikke vil få betydning for planene om videre veiutbygging.

– Brorparten av kuttene i ikke-kvotepliktig sektor, må komme i transportsektoren, innvender Skjoldvær.

Les også: EUs klimamål påvirker ikke vei-planene i Norge

Hun mener det er typisk at norske politikere sier én ting om klima når de er ute i den store verden, og noe helt annet om samme tema her hjemme.

– Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) kan ikke ha snakket med verken samferdselsministeren eller olje- og energiministeren om hva slags klimatiltak som er nødvendige, mener Skjoldvær.

Hennes frustrasjon knyttet til olje- og energiminister Tord Lien (Frp), er ikke minst knyttet til hans nylige tillatelser til å lete etter olje og gass i Barentshavet.

Av den nye rapporten fra Natur og ungdom, går det fram at utslippene av klimagasser vil tilsvare nær 80 ganger Norges årlige utslipp, hvis all gassen og oljen i Barentshavet hentes opp og brennes. Utgangspunktet for beregningen er anslag over oljereservene i Barentshavet, gjort av Oljedirektoratet.

– Solidaritet

– Mesteparten av den norske oljen og gassen selges til utlandet. Blir det da ikke kjøpernes problem å finne ut hvordan de skal bruke denne oljen og gassen og samtidig redusere sine nasjonale utslipp?

– Et viktig prinsipp i klimaforhandlingene er solidaritet. Det at Norge bidrar til å øke de globale utslippene med å legge opp til fortsatt vekst i oljeproduksjonen, vil ikke være tillitsvekkende, svarer Skjoldvær.

Hun viser også til FNs klimapanel som har påpekt at 70 prosent av verdens fossile ressurser må forbli ubrukte for å unngå en oppvarming av kloden på mer enn to grader.

– Jeg etterlyser en oljepolitikk som tar konsekvensen av dette og som innebærer en nedtrapping både når det gjelder å lete etter og å utvinne og brenne olje og gass, sier Skjoldvær.

Hun synes det er «skummelt» når det argumenteres med at oljeutvinning i Barentshavet kan bli svært lønnsomt, noe Lien har gjort. Han har også garantert at det blir utvikling av oljefelt der.

Følg Dagsavisen på

og

!

Mer fra Dagsavisen