Innenriks

– Færre nye veier

– Vi er helt nødt til å skrinlegge planlagte veiutbygginger, sier SVs Kari Elisabeth Kaski.

– Det vil bli enormt vanskelig å nå klimamålene hvis vi fortsetter å satse på firefelts motorveier i stedet for jernbane og andre kollektivtilbud, påpeker hun.

Kaski omtaler den omfattende veiutbyggingen som nå skjer, som en «gigantisk feilinvestering».

Dagsavisen skrev onsdag at det i perioden 2014 - 2017 vil bli igangsatt 62 veiprosjekter som hver har en kostnadsramme på over en halv milliard kroner. Til sammen omfatter disse prosjektene flere hundre kilometer med ny vei. En god del er firefelts veier.

Les også: – Må endre transportplan (onsdag)

– Hvilke veiprosjekter bør skrinlegges?

– Vi må ha veiutbedringer, men vi må unngå å øke kapasiteten, særlig rundt de store byene. Slike investeringer går på bekostning av jernbanen og andre kollektivtilbud. Det er ingen tvil om at jernbanen taper i konkurransen med de store veiutbyggingene, svarer Kaski.

– Oppsiktsvekkende

Venstres nestleder, Ola Elvestuen, uttalte til Dagsavisen onsdag at EUs klimamål for Norge vil få konsekvenser for Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029. Disse klimamålene innebærer kutt på 40 prosent i ikke-kvotepliktig sektor. Transport er del av denne sektoren.

På spørsmål om EUs krav tilsier at veiplaner må skrinlegges, sa Elvestuen at det kunne han ikke svare på. I stedet henviste han til fagetatenes vurderinger.

– Det er oppsiktsvekkende at Elvestuen ikke kan svare på dette spørsmålet, sier Kaski.

Hun mener Elvestuens respons føyer seg inn i en lang rekke av unnvikende uttalelser som både regjeringspartiene og deres støttepartier har kommet med, når de skal fortelle hvordan utslippskuttene skal gjennomføres i praksis.

– Tiden hvor vi kunne si at regjeringen ikke gjør nok, er fordi, for nå går utviklingen i feil retning. Utslippene av klimagasser øker jo, påpeker Kaski.

– Elbiler er ikke nok

Som Dagsavisen tidligere har skrevet, gikk EUs utslipp av klimagasser ned med 24,4 prosent i perioden 1990 - 2014. I samme periode gikk de opp med 2,4 prosent i Norge. I fjor gikk de opp med ytterligere 1,5 prosent her til lands.

Transportetatene, med Statens vegvesen i spissen, tror utslippene fra transportsektoren kan bli betydelig redusert blant annet ved hjelp av ny teknologi. Det forsvarer likevel ikke en videre veiutbygging i samme målestokk som nå, mener Kaski.

– Vi kan aldri løse de totale miljøutfordringene bare med nullutslippsbiler, sier hun.

– Innfasingen av nullutslippsbiler går dessuten ikke fort nok. Nå har også veksten i salget av elbiler stanset opp. I stedet ser vi en utflating.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler som ble registrert i juni, var 96 gram per kilometer, det samme som i juni 2015, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Følg Dagsavisen på

og

!

Mer fra Dagsavisen