Innenriks

Bygger mer vei

Det er ikke aktuelt å skrinlegge planer om veiutbygging for å nå EUs klimamål for Norge.

Det opplyser statssekretær Reynir Johannesson (Frp) i Samferdselsdepartementet, til Dagsavisen.

– Jeg ser ikke at klimamålene vil dempe den politiske viljen til å utbedre veinettet, som vil forbli viktig for mange av transportformene også i fremtiden. Videre veiutbygging og vedlikehold er viktig for næringsutvikling og velstand og trafikksikkerhet, skriver Johannesson i en epost til Dagsavisen.

Overfor VG tirsdag, nevnte klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) 20 prosent reduksjon i biltrafikken på landbasis, som ett mulig tiltak for å nå utslippsmålene for 2030.

Dette var i forkant av at EU-kommisjonen presenterte sin nye pakke for klimapolitikken fram mot samme år. For Norges del innebærer planen krav om utslippskutt på 40 prosent fra ikke-kvotepliktig sektor. Transport er del av denne sektoren.

– Kjempestort potensial

Muligheten for å oppnå det Helgesen nevner som et mulig utslippsreduserende tiltak, synes ikke umiddelbart å være stor. Forholdet er nemlig at biltrafikken i Norge bare fortsetter å øke. Dagsavisen kunne i februar fortelle at trafikkveksten i 2015 var den høyeste siden 2007.

– Klimaeffekten av denne veksten er større enn gevinsten av de 34.000 nye elbilene som kom på norske veier i fjor, opplyste fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet da.

Like fullt setter statssekretær Johannesson sin lit til ny teknologi.

– Renere teknologi har et kjempestort potensial og vil bli det viktigste tiltaket, framfor forbud og restriksjoner. Vi er godt i gang med overgangen til neste generasjon kjøretøy, som har ingen eller svært lave utslipp. I første halvdel av 2016 var mer enn hver tredje nye bil helelektrisk eller hybrid.

Johannesson minner også om at det er «bevilget rekordsummer til jernbane og kollektivtransport».

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, tror derimot ikke at flere null- og lavutslippsbiler alene er nok til å få til de nødvendige utslippskuttene i transportsektoren.

– Alternativer til bilen

– Det er veldig bra med elbiler, men skal vi kutte utslippene fort nok, trenger vi også å gjøre det enklere for folk å velge andre alternativer enn bilen, påpeker Haltbrekken.

– Her virker det som om klima- og miljøminister Vidar Helgesen har en stor jobb foran seg, med å overbevise Samferdselsdepartementet og regjeringskollega Ketil Solvik-Olsen om behovet for utslippskutt og konsekvensene av den kommende klimaavtalen med EU, fortsetter Haltbrekken.

Han forventer nå å se tidenes miljøbudsjett fra regjeringen, og også at Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029, «får oss over fra bilen til sykkel, buss og tog», blant annet ved storstilt satsing på sykkelveier.

– Hvis ikke blir klimaavtalen med EU kun tomme ord.

Mer fra Dagsavisen