Innenriks

Rekordår for turismen

Lav kronekurs, bredt kulturtilbud og lang sesong gir flere norske byer turistboom i sommervarmen. Reiselivsdirektør i Region Stavanger, Elisabeth Saupstad, har all grunn til å være fornøyd.

– I 2015 var det 13,4 prosent flere ferie- og fritidsreisende i Stavanger enn året før, og bare i løpet av sommersesongen var det en økning på 23 prosent sammenlignet med 2014, sier hun.

Saupstad nevner to grunner til at årets turistsesong kan bli en av de beste noensinne. For det første har det vært en kraftig nedgang i antall yrkesrelaterte gjestedøgn på hotell, hele - 14,3 prosent, parallelt med en kraftig kapasitetsøkning på antall hotellrom, hvilket gjør at det nå er kapasitet til å ta imot turister hele sommerhalvåret.

– Tidligere har ikke hotellene hatt kapasitet til å ta imot feriegjester annet enn i juli, fordi pågangen fra oljesektoren har vært så stor. Nå, på grunn av nedgangen, har de derimot kapasitet, og turistsesongen har derfor blitt forlenget med flere måneder, sier Saupstad til RA.

Turisme er den nye oljen

Direktøren forteller at Region Stavanger, sammen med Innovasjon Norge, Fjord Norge og Visit Norway, jobber målrettet mot det internasjonale markedet for å selge regionen som destinasjon.

– Den desidert største gruppen turister er europeere. Men vi ser en kraftig økning i antall amerikanske turister, og i fjor hadde vi nesten 20.000 gjestedøgn fra USA. Vi ser en stor økning år etter år, og det har mye med spisset markedsføring å gjøre, sier Saupstad.

Hun sier turisme er en viktig næring for regionen, og at det skaper verdi for mange aktører.

– Vi pleier å spøke med at turisme er den nye oljen i regionen, sier hun og legger til at selv om nedgangen svir, så tror hun regionen vil komme styrket ut av situasjonen til slutt.

Ikke bare i Stavanger

Utviklingen i Stavanger er ikke unik. Fjorårets tall fra Innovasjon Norge viser at antallet overnattingsdøgn økte med 8 prosent mellom 2014-2015. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Marianne Mork i Innovasjon Norge tilsier prognosene at trenden fortsetter.

– De siste to årene har det vært stor vekst i turismen, og det regner vi med at det blir i år og, sier hun.

Også Bente Bratland Holm i Visit Oslo spår rekordsommer.

– Vi har hatt en økning på 5-6 prosent i antallet besøkende de siste årene, og vi ser for oss det samme i sommer, sier hun.

Holm mener det er hovedstadens voksende kulturtilbud, med 5000 livearrangementer i året, tilgjengeligheten med over 100 internasjonale flyruter til Oslo, samt kronekursen som gjør byen populær.

50.000 nye turister

I motsetning til i Oslo, hvor antallet anløp har sunket, har cruiseturismen i Stavanger opplevd en stor økning i antall skip og turister. I fjor la 144 skip til kai i Stavanger, mens det i år skal komme 162.

– I 2015 hadde vi 250.000 cruisegjester på besøk. I år stiger tallet til 300.000, og neste år forventer vi at tallet øker med 50.000 til, sier Anders Bang-Andersen i Stavanger Havn.

Han forteller om et par år med nedgang i cruisetrafikken, men at det nå har tatt seg opp igjen, og at Stavanger nå er en av havnene i landet som øker mest.

– Det sies at cruise er det segmentet innen internasjonalt reiseliv som øker mest. Noe som betyr at flere og flere vil komme til å reise med cruiseskip, i tillegg til at det nå er 60 nye, store skip under bygging, sier Bang-Andersen, som likevel ikke er redd for at det skal bli for mange cruiseturister i Stavanger.

– Vi er på vakt, og vi er opptatt av å ha en fornuftig balanse. Vi jobber aktivt med å få en god fordeling på forskjellige dager, og det finnes visse begrensninger, som for eksempel under Gladmat og ONS, sier Bang-Andersen.

– Vi håper vi kan medvirke til at det blir akkurat passe mengde turister i byen, avslutter han.