Innenriks

– Norge har blitt et kaldere samfunn

Nesten 1.000 dager med den blåblå regjeringen har gått, og SV-leder Audun Lysbakken er ikke fornøyd: – Regjeringens politikk er skreddersydd for overklassen, og angriper det fineste med det norske samfunnet, sier han.

Bilde 1 av 2

Av: Sofie Prestegård

I morgen er det 1.000 dager siden Norge fikk sin blåeste regjeringen i historien. SV-leder Audun Lysbakken har ikke bestilt kake.

– Jeg mener dette har vært 1.000 dager som har bidratt til at Norge har blitt et kaldere samfunn. Noe av det aller beste med vårt samfunn, nemlig lav økonomisk ulikhet, er under angrep gjennom den blå politikken, sier SV-lederen, og viser blant annet til:

  • Kutt i arveavgiften og formuesskatten.
  • Kutt i barnetillegget for uføre.
  • Pensjonistene har kommet dårlig ut av trygdeoppgjøret.

Viser til innvandring

Nestleder i stortingsgruppa til Høyre, Nikolai Astrup, er mildt sagt ikke enig i SVs framstilling av regjeringens meritter.
– Det er litt spesielt å bli beskyldt av SV for å skape et kaldere samfunn samtidig som SV i Oslo kaster ut masse mennesker fra sykehjemsplassene sine uten varsel, svarer Astrup, og viser til at byrådet i Oslo i forrige uke stengte et sykehjem.

Inntektsulikhetene har økt de siste tiårene. Denne utviklingen har skjedd over mange år, også under tidligere regjeringer. Astrup mener Høyre og Frp tvert imot fortjener honnør for hvordan de har håndtert den økonomiske situasjonen etter oljeprisfallet.

– Ulikhetene har økt noe, men det henger sammen med den ekstraordinære innvandringen i fjor. Derfor er det desto viktigere at regjeringen gjør det lettere for folk å komme i jobb.

Les også: – Regjeringen forsyner seg av de unges sparebøsse

Fattige barnefamilier

Inntektsulikhetene har økt de siste årene, og flere barn vokser opp i lavinntektsfamilier, viser tall fra SSB.

– Det mest alvorlige regjeringen har gjort, er å kutte hos dem som har lite å leve av fra før. Her er eksemplene mange: Uføre har mistet barnetillegget, og de har kuttet i ferietillegget til arbeidsløse, sier Lysbakken.

– Det er en ytterliggående tolkning av arbeidslinjen hvis målet er at folk skal være fattige når de er uten arbeid, legger han til.
Astrup mener Høyre og regjeringen er like opptatt av økende forskjeller i Norge, men har andre svar på utfordringen.

– Vi har vedtatt en rekke målrettede tiltak mot barnefattigdom, og regjeringen har kommet med den første strategien mot barnefattigdom. Vi har gjort barnehage billigere for lavinntektsfamilier, vi har målrettet gratis kjernetid mot lav inntekt framfor geografi, og gitt gratis PC-er til elever med lese- og skrivevansker. Vi har også økt stipendandelen for barn fra lavinntektsfamilier, skryter Astrup.

Trangere for pensjonistene

SV viser videre til at forskjellene mellom de eldre vil øke når pensjonistene mistet kjøpekraft i det andre trygdeoppgjøret på rad.

– Det rammer spesielt enslige eldre, og eldre som bare har lave pensjoner fra folketrygden å leve av.
Astrup viser til at SV faktisk satt i regjeringen som foreslo reglene pensjonistoppgjøret nå regnes ut fra.

– Vanligvis kommer pensjonistene godt ut av dette oppgjøret, men når det er lav prisvekst slår det ikke like godt ut for dem. Det ser ut som at SV har glemt hva de selv var med på, sier Astrup som legger til at regjeringen også har senket skatten for pensjonistene.

Bursdagshilsenen fra SV til regjeringen ville ikke vært komplett hvis de ikke refset dem for å ha gitt dem med over 100 millioner kroner i formue en halv milliard i skattekutt.

– Til overklassen

– Det er ikke arbeidslinjen som gjelder for denne regjeringen, men arvelinjen. Det skal lønne seg å arve og ha store formuer. Det er en politikk som er skreddersydd for overklassen og ikke for vanlige folk, sier Lysbakken.

Astrup mener derimot det utvilsomt er med på å trygge og skape arbeidsplasser når regjeringen kutter i skattene. Akkurat hvor mange arbeidsplasser er vanskelig å måle.

– Men det er ikke tvil om at det vil gjøre det enklere for bedriftene å ansette folk, i hvert fall sammenlignet med SVs skattepolitikk. De vil heve skattene kraftig i nedgangstider, og virker ute av stand til å se sammenhengen mellom bedrifter og arbeidsplasser, svarer Høyre-politikeren.

Følg Dagsavisen på

og

!

Mer fra Dagsavisen