Innenriks

Med stikk til Erna

Erna Solbergs uttalelser om regjeringens oljepengebruk vitner om at hun bare har planer om å sitte én periode, svarer Aps Hadia Tajik.

– Ved hver eneste anledning har regjeringen forsynt seg av pensjonsfondet, som er de unges sparebøsse, i stedet for å prioritere, sier nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik.

I et sommerintervju med Dagsavisen fredag forsvarte statsminister Erna Solberg at regjeringen har økt oljepengebruken ved hver eneste anledning siden de kom i regjering.

– Det statsministeren sier om oljepengebruken vitner om at hun bare har tenkt å sitte en periode. Hun gir ingen signaler om innstramminger. Det er ikke overraskende om du ser på summen av oljepengebruken i budsjettene siden hun overtok, svarer Tajik.

Tiltak som ikke virker

Solberg begrunnet oljepengebruken med dårlige tider i norsk økonomi om dagen.

– Problemet er at de bruker titalls milliarder på tiltak som ikke gir inntekter, men som gir økt unødvendig byråkrati. Som omstruktureringer i transportsektoren, fritt behandlingsvalg og kontroll og oppfølging knyttet til privatiseringer vi er dypt kritiske til, sier Tajik.

– Men også en lang rekke økonomer har ment at det er helt riktig å bruke mer oljepenger akkurat nå?

– Det er sant, men ingen økonomer argumenterer med at dagens situasjon tilsier at man skal ta penger fra oljefondet for å gi skattekutt. Det er det som er realiteten. Regjeringen har kuttet skattene med nesten 20 milliarder, mens tiltakspakken mot ledighet er på fire milliarder, sier Tajik.

Kritikk og politikk

I intervjuet kom Solberg også med flere spark til det største opposisjonspartiet. «Arbeiderpartiet driver med kritikk framfor politikk», var beskjeden fra statsministeren.

– Det har de begynt å si taktfast i kor i Høyre. Jeg må smile litt når statsministeren tyr til den type enkeltheter. Realiteten er at vi har presentert våre alternativer til regjeringen på en rekke områder. Spesielt når det gjelder den rekordhøye ledigheten der vår tiltakspakke er nesten dobbelt så stor.

Hun mener også Ap har lagt premissene for politiske saker som utvidelse av permitteringsregelverket, skattereformen og sjukehusplanene.

– Erna bør bruke noe mer tid på å lese våre budsjetter enn å lytte til sine spindoktorer, sier Tajik.

Solberg har også kritisert Ap for å være utydelig i flere politiske spørsmål. Og Tajik ser at den store programprosessen i partiet har gjort at de har holdt på med politikkutforming en stund.

– Samtidig har vi vært tydelige på hva som er vårt grunnleggende prosjekt. Der er arbeid til alle jobb nummer en. Vi ønsker å prioritere de store oppgavene først, og vil satse på skole, helse og klima framfor skattekutt.

Mer fra Dagsavisen