Innenriks

– Uakseptable arbeidsforhold

Over halvparten av oss mener arbeiderne som lager klærne våre jobber under uakseptable forhold.

Bilde 1 av 2

Det viser tall fra en undersøkelse gjort av InFact for Framtiden i våre hender (se fakta).

Tallene kommer etter at det ble kjent at over hundre tekstilarbeidere ved en fabrikk i Kambodsja besvimte grunnet uvettig bruk av sprøytemidler i forrige uke.

– Svært mange sliter, fordi de tjener langt under det som er mulig for å leve et liv i verdighet. Vi ser av en rekke rapporter at lønningene ikke klarer å dekke de mest grunnleggende behovene. Underernæring er også en del av bildet som gir bakgrunnen for massebesvimelser, forklarer Carin Leffler, fagrådgiver i levelønn og etikk i leverandørkjeden i Framtiden i våre hender (FIVH).

Korttidskontrakter

Hun sier det er en rekke forhold ved tekstilfabrikker som brukes av de store kleskjedene som er sterkt kritikkverdige.

– Svært mange i Kambodsja har korttidskontrakter, som kanskje bare varer 3–6 måneder. Det gjør at folk er redde for å organisere seg og kjempe for høyere lønninger av frykt for å ikke få fornyet kontrakten sin. Og grunnet lave lønninger må mange jobbe svært lange dager for å få endene til å møtes, sier Leffler.

At omtrent 55 prosent av de spurte i spørreundersøkelsen svarer at de mener tekstilarbeidere jobber under uakseptable forhold, er hun helt sikker på at er et høyere tall enn det ville vært tidligere.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Høyere andel

– Den andelen har helt sikkert vokst de få siste årene på grunn av et sterkere søkelys på tekstilarbeidernes hverdag. Først med kollapsen av Rana Plaza i 2013, som huset fem tekstilfabrikker. Kollapsen dro med mer enn 1.000 arbeidere i døden, og nesten 3.000 ble skadet. Ringvirkningene har vært enorme for de pårørende, sier Leffler.

Les også: Norske miljøtopper hyller Leonardo DiCaprio

Nett-TV-serie

– Etter mye press har det nå kommet en avtale, den såkalte Akkorden, som har som mål å sikre arbeiderne trygge arbeidsplasser. Men til tross for at flere hundre selskaper har skrevet under på den juridisk bindene avtalen, er det fortsatt en lang vei å gå før fabrikkene blir trygge, forklarer hun.

– En annen faktor i norsk sammenheng er produksjonen av serien Sweatshop, der FIVH sto for ideen, og Aftenposten og Aftonbladet for gjennomføringen. Det er sett av åtte millioner, og har blitt oversatt til flere språk. I tillegg kommer mange saker der det har blitt avslørt kritikkverdige forhold, som har gjort at bevisstheten rundt dette i befolkningen har økt, sier hun.

Selv om over 50 prosent av de spurte svarer at arbeidere jobber under uakseptable kår, er det også svært mange som svarer «vet ikke» på spørsmålet.

– Vi har fortsatt mye å gå på, og må brette opp ermene og informere og engasjere forbrukerne. Vi må også huske at flere store kleskjeder er dyktige på å fortelle forbrukerne en versjon av virkeligheten som ikke alltid stemmer, sier FIVH- rådgiveren.

Les også: Shopper oss til dårlig klima

Nyeste fra Dagsavisen.no: