Innenriks

Svømmeopplæring på dypt vann

Nye svømmekrav skulle gjøre elevene mer svømmedyktige, men svært få får nok timer i bassenget til å nå målsettingen.

De aller fleste skolene gir ikke fjerdeklassingene nok tid i bassenget til at de har mulighet til å nå målet om at de skal kunne berge seg selv.

Det går fram av en ny rapport Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

– Det er ikke lenger nok å kunne svømme noen tak, elevene skal kunne berge seg selv. Foreløpig er det svært få elever som får den mengdetreningen de trenger for å nå dette målet, sier Jan Kjensli, som har ansvar for å kvalitetssikre og utvikle Norges svømmeskole i regi av Norges Svømmeforbund.

Les også: Vil ha svømmekurs i barnehagen

Krever innsats

Høsten 2015 ble det innført nye krav til svømmedyktighet i kroppsøving på 4. trinn. Ifølge kompetansemålene skal elevene blant annet kunne falle uti på dypt vann, svømme 100 meter, dykke ned og hente opp en gjenstand fra bassengbunnen, stoppe og holde seg flytende i tre minutter, for så å svømme 100 meter rygg tilbake til land.

– Få skoler og lærere har tatt innover seg hvor mye innsats som trengs for å oppfylle kompetansemålene, sier Kjensli.

I NIFUs rapport er skoleledere ved 400 skoler med barnetrinn spurt om hvor mange timer svømmeopplæring elevene får på de ulike trinnene. Hovedinntrykket viser at:

* Under halvparten av skolene gir svømmeopplæring i førsteklasse.

* Mesteparten av svømmeopplæringen skjer i fjerdeklasse, men det er stor variasjon i hvor mange timer svømmeundervisning elevene får.

* Ved én av fire skoler får elevene maksimalt ti timer svømming i hele fjerdeklasse. Kun én av ti gir niåringene 30- 40 timers svømmeundervisning i løpet av skoleåret.

– Når vi vet at elevene i snitt trenger 40 timer opplæring for å greie svømmekravene på 4. trinn, sier det seg selv at mange vil mislykkes, sier Jan Kjensli.

Han mener all erfaring viser at det er to ting som hjelper barn til å nå målene: Tidlig og intensiv opplæring.

– I år er det bevilget 25 millioner kroner til svømmeopplæring i barnehagen, men det er nærmest bortkastet når elevene nesten ikke har noe svømmeundervisning fra 1. til 4. trinn. Vi ønsker at barna skal være vant med vann når de begynner på skolen, for deretter å starte ferdighetstrening, sier Kjensli.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Stor suksess

Han viser til et pilotprosjekt i Bergen der fjerdeklassinger ved 17 skoler fikk 23 timer svømmeopplæring fordelt på like mange uker.

– Hele 80 prosent av elevene greide kompetansemålene. Uten denne opplæringen regner vi med at kun fem til ti prosent ville greid seg, sier Kjensli.

Han mener gode svømmeferdigheter handler om mer enn å unngå drukning.

– Dette dreier seg både om folkehelse og sosial inkludering. Det er så mange aktiviteter du kan gjøre på en trygg måte når du kan svømme. Dette er ikke minst viktig for minoritetsbarn som vi vet er overrepresentert blant 10-åringer som ikke kan svømme, sier han.

Les også: Enkle grep kan redde liv