Innenriks

Kan bli oljestreik

Industri Energi, SAFE og Lederne forhandler med Norsk olje og gass.

Jan Hodneland (til venstre) og de andre partene i oljestreiken i 2012 måtte møte på Riksmeklingsmannens kontor den gang.

Forhandlingene i sokkeloppgjøret startet i går. Også dagen i dag vil bli brukt til megling, med frist til midnatt.

– Vi mener at næringen må tilpasse seg et varig, lavere kostnadsnivå og samtidig bedre vår konkurransekraft for å kunne bevare flest mulig arbeidsplasser, sier Jan Hodneland, som er forhandlingsleder for Norsk olje og gass, i en pressemelding.

Forbundssekretær Jørn Erik Bøe i Industri Energi skriver i en uttalelse at det er uaktuelt for Industri Energi å akseptere rasering av overenskomstene.

– Uttaket vil forhåpentligvis legge tilstrekkelig press på den desidert største aktøren, som er Statoil, uten at vi utsetter oss selv for rikslønnsnemd, sier Bøe.

– Massive angrep

1. nestleder og tariffansvarlig i SAFE, Roy Aleksandersen, har i forbindelse med meglingen meddelt Riksmekleren at forbundet tar ut 156 SAFE-medlemmer i Esso Norge og forpleiningsselskapet ESS dersom meglingen ikke fører til enighet.

– Vi ønsker selvsagt at meglingen skal føre fram, slik at en konflikt kan unngås. Det forsiktige, første streikeuttaket gjenspeiler også dette. Men dersom Norsk olje og gass opprettholder sine massive angrep på tariffavtalen vår, og det blir streik, har vi fire dagers varslingsfrist før vi kan utvide streiken til flere selskaper og installasjoner, sier han.

Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne uttaler at partene går inn i meglingen med uvanlig stor avstand mellom seg.

– Vi står overfor en krevende meglingssituasjon, men utgangspunktet må være at det skal være mulig å finne en løsning som får aksept hos begge parter, sier Brekke i en kommentar.

Rammer 12 prosent

Hvis meglingen ikke fører til løsning, vil det ramme rundt 12 prosent av dagsproduksjonen av olje og gass på norsk sokkel, ifølge Norsk olje og gass.

Fagforbundet Lederne har meldt plassfratredelser for 75 medlemmer på Gjøa-plattformen sørvest av Florø. Plattformen opereres av Engie E&P Norge og det vil være en kontrollert produksjonsstopp hvis konflikt.

Safe har meldt om plassfratredelser for 138 medlemmer på installasjoner som opereres av Esso Norge på feltene Balder, Jotun og Ringhorne. Disse tre feltene vil stoppe produksjonen hvis konflikt.

Industri Energi har tatt ut 524 medlemmer i KCA Deutag Drilling Norge AS som leverer boretjenester til åtte ulike Statoil-opererte plattformer. Det forberedes planer for å sikre brønnene for eventuell borestans dersom meglingen ikke fører fram. Dette gjelder Oseberg B, C, Sør og Øst, Gullfaks A, B og C, Kvitebjørn. Produksjonen fortsetter ved disse installasjonene.

Safe har også tatt ut 18 medlemmer i forpleiningsselskapet ESS på tre ulike Esso-opererte installasjoner.