Innenriks

Dollarløft kan gi F-35-smell på 25 milliarder

Den høye dollarkursen gjør at kampflyene Norge skal kjøpe kan komme til å koste minst 25 milliarder kroner mer enn planlagt.

Det kommer fram av Forsvarsdepartementets interne beregninger, skriver Klassekampen.

Det offisielle anslaget for innkjøp, drift og oppdateringer av 52 kampfly av typen F-35 er på 261,3 milliarder kroner over en periode på 30 år. Men en gradert analyse av kostnadene beregner totalprisen til 286,6 milliarder kroner, som tilsvarer en kostnadssprekk på 25,5 milliarder.

Prisøkningen skyldes at dollarkursen har steget kraftig siden de opprinnelige beregningene ble gjort i 2012 – med en gjennomsnittlig dollarkurs på 6,47 kroner. I usikkerhetsanalysen for 2015, som Klassekampen har fått innsyn i, har departementet oppjustert kursen til 7,89. Siden har dollaren steget ytterligere.

Kommunikasjonssjef Endre Lunde i kampflyprogrammet understreker at det er valutaen, og ikke en generell kostnadsvekst, som er problemet for flykjøpet.

«Kampflyene er i likhet med resten av Forsvaret svært utsatt for valutarisiko, og det kommer vi ikke utenom. Beregningene våre viser at kostnadene ved å drifte og oppgradere F-35 faktisk ligger an til å bli lavere enn forventet, men som dette estimatet viser vil en varig høy valutakurs trekke kostnadene opp igjen», skriver Lunde i en epost. (NTB)