Innenriks

E-tjenesten sier PST bestemmer

PST vil avgjøre selv hvilken informasjon de deler med E-tjenesten, skriver Forsvarets Etterretningstjeneste.

Morten Haga Lunde er sjef for E-tjenesten.

Dagsavisen skrev i går at både advokater og stortingspolitikere frykter at PST i større grad vil kunne utlevere overskuddsinformasjon til E-tjenesten, som følge av endringer i straffeprosessloven og politiloven.

Hadia Tajik (Ap) mener endringene må sees i sammenheng med et annet forslag fra justisministeren som er ute på høring. Forslaget åpner for at PST generelt kan dele relevant overskuddsinformasjon fra sin overvåking i Norge med E-tjenesten. E-tjenesten har kun adgang til å overvåke nordmenn i utlandet.

– Dersom informasjon utlevert fra PST til E-tjenesten skal havne hos utenlandske tjenester, må det i så tilfelle skje ved at PST aktivt beslutter det, skriver generalløytnant Morten Haga Lunde, som er sjef for Forsvarets etterretningstjeneste, i en e-post til Dagsavisen. Han skriver at E-tjenesten ikke kan dele informasjon mottatt fra PST med tredjeparter uten at PST har gitt eksplisitt samtykke til det.

– Det innebærer også, slik jeg oppfatter det, at PST vil foreta en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle av om utlevering til E-tjenesten vil være nødvendig og forholdsmessig. Haga sier at det på generelt grunnlag er behov for bedre informasjonsutveksling mellom tjenestene.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Lovendringene er ment å fjerne rettslige hindre for dette, slik Gjørvkommisjonen tok til orde for. Et hypotetisk eksempel kan illustrere dette: Dersom PST gjennom kommunikasjonskontroll kommer over informasjon om at en fremmed stat planlegger en militær operasjon mot Norge eller norske interesser, kan den informasjonen i dag ikke deles med E-tjenesten. Det er jeg ukomfortabel med, skriver Lunde.