Innenriks

Nordmenn kan bli fratatt fødested

Titusenvis av norske borgere som er født i utlandet kan bli fratatt fødestedet sitt når de søker om nytt pass. Det kan føre til utspørringer, forsinkelser og komplikasjoner i passkontrollen.

Sommerferien står for døra, og med det utenlandsreiser og mulig fornyelse av pass. Seniorrådgiver Shoaib Sultan ved Antirasistisk Senter er en av mange som vil sjekke om han er registrert med «ukjent fødested» i Folkeregisteret.

– Er jeg det, hjelper det ikke at jeg vet at jeg er født i Sargodha i Pakistan. Da vil jeg ikke få registrert fødestedet mitt i passet, sier Sultan, som anslår at dette kan gjelde minst 60.000 norske statsborgere.

Politidirektoratet sendte i mars i år ut nye retningslinjer for fødested i passet for personer som er født i 31 forskjellige land. Alle, bortsett fra Kosovo, er land i Afrika eller Asia.

De 30 er Burkina Faso, Burundi, Den Demokratiske Republikken Kongo (DRC), Ekvatorial Guinea, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Liberia, Mali, Nigeria, Republikken Kongo (RC), Sierra Leone, Somalia, Uganda, Zimbabwe, Afghanistan, Filippinene, India, Irak, Jemen, Myanmar (Burma), Pakistan, Saudi-Arabia, Sri Lanka og Vietnam.

– Det er ikke tilstrekkelig at fødestedet framgår av tidligere utstedt pass, fordi fødestedet kan ha blitt tatt inn i passet uten krav til dokumentasjon. Da skal fødestedet angis som ukjent, skriver rådgiver Thomas Folkestad i Politidirektoratet i et rundskriv til alle landets passkontor.

Misjonærbarn?

– Jeg lurer på om dette gjelder norske misjonærbarn født i utlandet også, eller om det er et element av forskjellsbehandling her, sier Shoaib Sultan.

Nestleder Mari Linløkken ved Antirasistisk Senter har fått henvendelser fra flere som frykter at det å bli stemplet med ukjent opprinnelsesland vil føre til problemer med visum og innreise til enkelte land.

– De det gjelder blir informert om endringer i reglene først når de skal fornye passet. Enkelte med bakgrunn fra stater med svakt eller lite fungerende offentlig byråkrati har også opplevd å bli utsatt for det de oppfatter som regelrette forhør på passkontoret. Det merkelige er at passreglene er endret uten at de som rammes er blitt informert, uten diskusjon, høringsrunder og konsekvensutredninger, sier Linløkken.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Uheldige sider

– Kan personene det gjelder risikere å bli nektet innreise i andre land som følge av ukjent fødested?

– Det beror på grensekontrollen. POD kan ikke uttale seg på vegne av andre lands myndigheter, sier Steinar Talgø, seksjonssjef i juridisk forvaltningsseksjon i Politidirektoratet (POD).

Han opplyser samtidig at POD i ettertid ser at den nye praksisen kan ha enkelte uheldige sider.

– Vi vurderer derfor om – og i tilfelle hvorledes – vi skal håndtere opplysninger om fødested i norske pass der passøkeren er født i disse 21 landene, sier Talgø.