Innenriks

Smell på smell for statsråden

3–0 til barnehagelærerne. Det blir resultatet når kunnskapsministeren i dag går til kamp i Stortinget for å forsvare egne barnehageforslag.

Bilde 1 av 2

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ville gi barnehagen verktøy for bedre innhold og mer læring. Isteden går han på et solid nederlag i Stortinget – punkt for punkt. Et flertall bestående av Ap, SV, KrF, Venstre, Sp og MDG sier nemlig blankt nei til:

* En veiledende språknorm for hvor mye språk en femåring bør kunne.

* En lovpålagt plikt til å dokumentere hvert enkelt barns utvikling og aktivitet.

* En utbyttebeskrivelse som forteller hva barna bør mestre og sitte igjen med før skolestart.

At stortingsflertallet har endt på dette standpunktet er ingen tilfeldighet. Engasjementet som er mobilisert i barnehagesektoren er formidabelt. Det har kokt i avisenes debattspalter og på sosiale medier.

I går fikk stortingspolitikere fra flere partier overrakt 7.426 signaturer for oppropet for barnehagebarns rett til personvern, integritet og privatliv på Løvebakken. Så vel barnehagelærere som forskere og besteforeldre har signert.

Mona-Lisa Angell er en av initiativtakerne bak dugnadskollektivet «Barnehageopprør 2016», som i går holdt appell utenfor Stortinget.

Les også: Datatilsynet mener ny lov gir blankofullmakt til å dokumentere alt i barnehagen

Røe Isaksen svarer: – Datatilsynet tar feil om barn

Sterkere tilbake

– Dette er det tredje oppropet mot et stadig tilbakevendende forslag om massekartlegging av barnehagebarn. Forrige opprop var i 2014, da over 2.700 underskrifter ble levert som et høringssvar i første høringsrunde for lovforslaget som nå stortingsbehandles.

– Historien viser altså at dersom man ignorerer et opprør i barnehagesektoren så kommer vi tilbake med doblet kraft og vel så det, sa Angell, som er utdannet barnehagelærer og jobber som ansvarlig redaktør i fagtidsskriftet «Barnehagefolk».

Dagsavisen fikk i går bekreftet at heller ikke Venstre vil støtte noen av de kontroversielle punktene i regjeringens framlegg i dag. Partiet fremmer isteden et eget forslag der de ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak som klargjør hjemmelsgrunnlaget for så vel innsamling, oppbevaring og bruk av personopplysninger i barnehagen.

– I vårt forslag blir det også spesifikt understreket at «det ikke skal legges til rette for mer dokumentasjon, kartlegging og måling av det enkelte barn», sier Venstres Iselin Nybø, som forsikrer:

– Får vi ikke støtte for dette, vil vi uansett gå for Ap og KrFs mindretallsforslag fra komitebehandlingen med en litt annen formulering.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Står i veien

Dermed er det ingen tvil: Et flertall på Stortinget ønsker ikke bare å frede barnas lek, verne om den nordiske barnehagemodellen og hindre massekartlegging og dokumentasjon av små barn – de krever også at fokus må ligge et helt annet sted; nemlig på bemanning.

I punkt to av forslaget fra Ap og KrF ber Stortinget regjeringen snarest, og senest høsten 2016, fremme en sak der regjeringens arbeid med bemanningsnorm og barnehagelærernorm gjøres rede for. Også dette forslaget har bred støtte.

Under gårsdagens appell understreket dugnadsgjengen bak barnehageopprøret betydningen av at politikerne forlater tanken om massekartlegging av småbarn en gang for alle:

– Massekartlegging står i veien for barnehagelærernes egentlige arbeidsoppgaver, det stjeler tid fra ungene og krenker deres verdighet.

– Å samle inn en mengde opplysninger, uten på forhånd å ha vurdert at det virkelig er nødvendig – slik realiteten er med massekartleggingsskjema, er rett og slett ikke i tråd med barnehagelærernes profesjonskunnskap og yrkesetikk, understreket Mona-Lisa Angell.

Ikke beroliget

Slik Dagsavisens tidligere oppslag har vist, mener Datatilsynet at regjeringens forslag til ny Barnehagelov i realiteten er en blankofullmakt til å samle inn og lagre alt de måtte ønske om ditt barn. Direktør Bjørn Erik Thon har vært krystallklar på at kunnskapsministerens forsikringer om at lovforslaget tvert imot skal hindre uvettig dokumentasjon av enkeltbarn, ikke holder mål.

– Vi mener lovforslaget bidrar til det stikk motsatte, uttalte Thon til Dagsavisen.

Til dette svarte kunnskapsministeren at tilsynsdirektøren hadde misforstått.

Det er ikke en forklaring Aps barnehagepolitiske talskvinne Anette Trettebergstuen kjøper:

– Vi er ikke beroliget. Vi vil ha en ny lovtekst og denne gangen vi vil forsikre oss om at vi får det som vi vil, fastslår Anette Trettebergstuen overfor Dagsavisen.

Debatt: En språknorm i barnehagen?

Nyeste fra Dagsavisen.no: