Innenriks

Kampen om E18 fortsetter

Nærmest meter for meter vil krangelen om E18 i Vestkorridoren fortsette i årene som kommer.

Slik ligger det an etter at partene som har forhandlet om Oslopakke 3, ikke klarte å bli enige om mer enn en liten del av utbyggingen.

– Strekningen Lysaker-Drengsrud ligger inne i denne avtalen. Vi går nå i gang med første byggetrinn, opplyste fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H), under gårsdagens pressekonferanse.

– Vi er enige om å være uenige om resten, supplerte byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Dette innebærer at det først er etter nye forhandlinger i 2020 at det tredelte utbyggingsprosjektet på totalt 18 kilometer, eventuelt kan fortsette.

Les også: Slik blir Oslo-trafikken

Hvor mye så langt?

Enigheten så langt stikker ikke dypere enn at det er uenighet om hvor mye partene er blitt enige om. Ifølge en pressemelding fra MDG, SV og Ap er det snakk om «ca 1,5 km av de planlagte 4,5 km i første del av utbyggingen.»

Ifølge Statens vegvesen er det derimot 2 kilometer som først skal bygges ut, og at første del av prosjektet, fra Lysaker til Ramstadsletta, ikke er 4,5, men 5 kilometer.

Uansett hva som er korrekt, er det duket for flere sverdslag om det Statens vegvesen omtaler som er en «av landets høyest trafikkerte europaveger og den eneste hovedinnfartsåren inn mot Oslo fra vest».

– Kampen om E18 kommer til å fortsette, kunngjorde Oslo Aps Andreas Halse under gårsdagens pressekonferanse.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Frp: Uakseptabelt

Det kommer den også til å gjøre hos dem som har stått utenfor forhandlingene, Frp i Oslo og Akershus.

– Vi ser behovet for at en utbygging av E18 slik den opprinnelig var tenkt, skal ligge inne i Oslopakke 3, sier Vibeke Limi, gruppeleder i Akershus Frp.

Hun kan overhodet ikke akseptere den varslede rushtidsavgiften med den begrensede utbyggingen det nå er enighet om.

Dagens leder: En god Oslopakke

For dieselbiler som passerer Osloringen vil prisen per passering øke fra 32 til 58 kroner i rushtiden.

– Det er også forferdelig at elbilene må begynne å betale bomavgift, tilføyer Limi.

For slike nullutslippskjøretøy er det snakk om 10 kroner per passering i første omgang, og 30 kroner på sikt.

Også Tommy Skjervold, medlem av samferdsels- og miljøkomitéen i Oslo bystyre for Frp, er svært negativ til den varslede rushtidsavgiften på blant annet E18.

– Bompengefinanseringen i Oslopakke 3 er så omfattende at det ikke lenger er snakk om noe spleiselag, mener Skjervold.

– Ser du noe positivt i den nye avtalen?

– Det er mye positivt i den, slik som ny sentrumstunnel for T-bane i Oslo, Ahusbanen, nytt signalanlegg og nye tunneler på Manglerud og Røa, nevner Skjervold.

KRONIKK: Tidenes kollektivløft for Oslo

93 prosent til kollektiv

Satsingen på kollektivtiltak og sykkel er også noe de som har vært med på å forhandle fram avtalen, framhever.

– Et paradigmeskifte for miljøpolitikken, mener Lan Marie Nguyen Berg.

– Et stort løft for kollektivtrafikken, sier Anette Solli.

– Nå rigger vi transportsystemet i Oslo og Akershus for framtiden, sier Akershus Venstres Solveig Schytz.

Oslopakke 3 innebærer nå blant annet følgende:

* Bevilgningene til kollektivtrafikk er økt med over 70 prosent sammenlignet med forrige avtale.

* 93 prosent av bompengene som skal brukes i Oslo, vil gå til kollektiv, sykkel og gange. Det tilsier om lag 50 ferske milliarder til disse formålene i løpet av neste 20-årsperiode.

* Ny sentrumstunnel for T-bane med nye stasjoner på blant annet Grünerløkka og Bislett.

* T-bane til Fornebu.

* Nytt signal- og sikringsanlegg.

* Planleggingen av trikk til Tonsenhagen og trikk på Ring 2 fortsetter.

* T-bane til Nedre Romerike med tverrforbindelser i Groruddalen.

– Langt færre i rød sone

Samtidig har politikerne store forhåpninger til effekten av både den nye rushtidsavgiften og høyere bomtakster.

– Disse trafikkbegrensede tiltakene vil føre til at antallet som bor i rød sone for luftforurensning i Oslo blir redusert fra 200.000 i dag til mellom 10.000 og 20.000 i 2022, sier Andreas Halse.

Les også: Vil ta i bruk ulike bomtakster i Oslo

– Ikke ut av byråd på E18-saken

Grasrota i MDG og SV er fornøyd, selv om det bygges én meter mer asfalt.

Av Sofie Prestegård

Det skal ikke lages én meter ekstra vei, sa Lan Nguyen Berg (MDG) til NRK. Det fikk hun ikke gehør for, men utbyggingen blir redusert og utsatt. Det er godt nok for de i MDG-grasrota som Dagsavisen har snakket med.

– Vi har fått veldig mye til kollektivtrafikk og sykkel i denne avtalen, og jeg tror ikke vi går ut av byrådet på denne saken, sier Leif Ingholm, leder av Gamle Oslo, som i forkant av enigheten åpnet for dette om avtalen ikke ble god nok.

Før representantskapsmøte i MDG mandag kveld fikk lokallagslederne en oppfordring om å ikke snakke med pressen. De fleste blant den drøye halvparten som ytret seg mener avtalen er akseptabel. Enkelte  er misfornøyd med at det blir bompenger på elbil. Både i SV og MDG er grasrota også svært fornøyde med den store satsingen på kollektivtrafikk.

I SV er de sju lokallagslederne Dagsavisen har snakket med også positive. Sunniva Holmås Eidsvoll vil som gruppeleder for SV i bystyret anbefale avtalen, tross ultimatumet før valget:

– Vi er med på å redusere trafikken med 15 prosent.

Nyeste fra Dagsavisen.no: