Innenriks

– Reformen går etter planen

Alternativet til større kommuner er økt sentralisering, sier kommunalminister Jan Tore Sanner, som slår fast at reformen er i rute.

– Ullensvang har sagt ja til Odda. Ja. Det går ikke så gær’nt.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) lar ikke telefonen ligge lenge i ro dagen etter supermandagens folkeavstemninger. 21 av 32 kommuner sa mandag nei til sammenslåing. Tar du med innbyggerundersøkelsene er det fortsatt flest nei, men da 27 mot og 22 ja-kommuner. Sanner liker det han ser.

– Jeg opplever at reformen går etter planen og at vi er godt i rute, sier statsråden til Dagsavisen.

– Få hadde trodd at 250 kommuner ville gjennomføre intensjonsavtaler. Har de inngått intensjonsavtale er det tydelig at de mener de vil tilby noe bedre til innbyggerne sine ved å stå sammen. Det er ikke overraskende at både innbyggerundersøkelser og folkeavstemninger spriker, men så langt mener jeg det er mange positive resultater som gjør at det blir endring, utdyper han.

Kommentar: Folket sier nei til storkommunen (Arne Strand)

Frata ansvar?

Statsråden trekker fram at da forrige kommunereform ble vedtatt var det kun tre hovedoppgaver som lå hos kommunene: Sunnhetsloven, aldershjem og distriktslege. Nå er oppgavene mangedoblet, og omfatter alt fra beredskapsansvar og samhandlingsreformen til LAR, barnevern, legevakt og psykisk helse.

– Frykten min er at hvis vi ikke nå får større kommuner, så vil man oppleve større forskjeller mellom kommunene. Se for eksempel på de kommunene som har ansatt psykolog. Av de små kommunene, under 5.000 innbyggere, er det ca. 1 av 10. Blant de større kommunene er det nærmere 9 av 10.

– Alternativet til sterkere velferdskommuner vil være økt sentralisering. Over tid har vi sett at folk flytter mot byene. Det kan forsterkes, men også ved at man må stille spørsmålet om alle kommunene kan ha det ansvaret de har i dag, legger statsråden til.

– De kommunene som sier nei, har de ikke forstått dette de da?

– Jo, og det er her som i alle andre sammenhenger argumenter for og imot. Mange kommuner har i dag en størrelse som gjør at de klarer seg greit. Noen steder er avstandene svært store. Geografi er også viktig her. Men hvis en ser framover så vet vi at det økonomiske handlingsrommet til kommunene blir mindre, velferdsoppgavene blir større og det blir færre yrkesaktive for hver pensjonist. Kommunereformen handler ikke om å forandre Norge. Det handler om at Norge er forandret.

Han gjentar flere ganger at «dette er ikke en tvangsreform. Det er en velferdsreform.»

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Ikke partipolitisk

Sanner understreker at han ikke har oppfordret sine Høyre-ordførere til å hjelpe ham i land med reformen.

– Dette er ingen partipolitisk reform. Rundt om i landet har du Høyre-ordførere som ser ned når du snakker om kommunereform, og du har Senterparti-ordførere som går foran, sier Sanner.

Han minner om at det er flere partier som har vedtatt på sine landsmøter at tida for kommunereform er inne.

– Hva er en vellykket reform i dine øyne?

– Det aller viktigste er å ta vare på den norske tradisjonen med kommuner som har stort ansvar. Finland, som ikke kom så langt med kommunereform, har nå begynt å flytte ansvar fra kommunene fordi de ser at kommunene ikke har fagmiljøene som kreves.

– Jeg måler ikke reformens vellykkethet i om det blir x antall kommuner. Jeg tror også vi vil se mange kommunesammenslåinger etter 2017, men toget for de gode økonomiske gulrøttene går nå.

Les også: Derfor sier Kommune-Norge nei til Jan Tore Sanner

Avviser kaos

Nå har kommunestyrene fram til 1. juli til å bestemme seg for hva de skal gjøre med resultatet. Vil de slå seg sammen på tross av et nei, vil de la være på tross av et ja? Så går saken videre til regjering og storting, der de kan bruke tvang i spesielle situasjoner der én kommune blokkerer for en sammenslåing. Sanner har tro på at lokalpolitikerne tar ansvar før den tid.

– Jeg har tro på at lokalpolitikere fra alle partier ser at nå har de en historisk sjanse til å skape sterke kommuner for framtida, fordi dette går ikke over.

Men Sanner holder fast ved at hovedstrategien er frivillighet.

– Det er et selvstendig mål for deg?

– Ja. Det er et viktig poeng fordi jeg tror det gir det beste resultatet. Jeg hører noen si at nå er det så mye kaos. Det er jeg uenig i. Nå går debattene i kommunene, og det er flott.

Les også: Høyre-topp vil slå sammen Oslo og Bærum

Les også: Presser de små

Mer fra Dagsavisen