Innenriks

– Datatilsynet tar feil om barn

Torbjørn Røe Isaksen avviser at dokumentasjonsplikten i barnehagen er en blankofullmakt til å dokumentere absolutt alt.

Av Karin Lillian Fladberg og Stian Fyen

– Med lovforslaget begrenser vi tvert imot muligheten for uvettig dokumentasjon og gal bruk av opplysninger om barnet. Vi vil at barnehagene ikke skal samle inn flere opplysninger enn det som er nødvendig for å gi barna et tilrettelagt tilbud. Vi sikrer at foreldrene må samtykke før opplysninger deles med andre instanser, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en e-post til Dagsavisen.

Raseri mot ny barnehagelov: – Barna får for lite tid til lek

Barns utvikling

Det var onsdag at direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, advarte mot en ny lov som skal pålegge barnehageansatte å dokumentere enkeltbarns utvikling. Thon mener loven i realiteten åpner for at det blir fritt fram for innsamling og lagring av informasjon om barn.

Det avviser Røe Isaksen.

– Vi slår også fast at barnehager må informere foreldre om alt som dokumenteres om barna, og at foreldrene kan slette feilaktige opplysninger, skriver kunnskapsministeren.

– Det viktigste er at alle barn får en god oppfølging, og at barnets personvern sikres. Vårt lovforslag sier ikke noe om det skal være mer eller mindre dokumentasjon enn tidligere. Vi regner med barnehagene og eierne sammen finner gode løsninger for hvordan dokumentasjon skal skje, og hvilket verktøy som skal brukes, skriver Røe Isaksen videre.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Forsvarlig behandling

Datatilsynet foreslo i stedet et normarbeid for forsvarlig behandling av personopplysninger i barnehagen – slik man har påbegynt for skolesektoren.

– Foreldre skal være trygge på at opplysninger om barnet deres behandles forsvarlig. Vi mener en forpliktende lovhjemmel og klart regelverk er beste løsning. Vi kan godt diskutere normarbeid, men det blir fort lite håndfast uten et lovgrunnlag i bunn, skriver kunnskapsministeren.

Nyeste fra Dagsavisen.no: