Innenriks

Datatilsynet mener ny lov gir blankofullmakt til å dokumentere alt i barnehagen

Fritt fram for innsamling og lagring av informasjon om ditt barn. Ifølge Datatilsynet er det realiteten i regjeringens forslag til ny barnehagelov.

Bilde 1 av 2

– Begrunnelsen kunnskapsministeren gir for lovendringen er at det skal gjøre loven enda klarere for nettopp å hindre uvettig dokumentasjon av enkeltbarn. Vi mener endringen bidrar til det stikk motsatte, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet til Dagsavisen.

I korthet foreslår Kunnskapsdepartementet å innføre en plikt for ansatte til å dokumentere enkeltbarns utvikling og aktivitet. Også barns interesser, kunnskap, trivsel og erfaringer skal vurderes og dokumenteres.

Departementet gir selv noen eksempler:

«Tar barnet kontakt med andre under måltidet?»

«Viser barnet selvstendighet ved av- og påkledning?»

«Hva er det barnet viser spesiell glede ved å gjøre i barnehagen?»

«Tar barnet initiativ i lek og aktiviteter på egen hånd?»

Datatilsynets direktør mener listen i praksis er endeløs.

Les også: Røe Isaksens barnehageplan stoppes i Stortinget

Stigmatiserende

– I lovforslaget finnes det ingen begrensninger på hva som kan dokumenteres. Dette er en blankofullmakt til å dokumentere alt – uten rammer, sier Thon, som selv har jobbet i barnehage.

Han frykter spesielt at barnehager skal samle informasjon som ikke har noe for seg eller som stigmatiserer barn og foreldre:

– Det kan fort bli sånn at alt som er gjort som er galt skal skrives ned og brukes til noe. Når det er notert mange nok ganger at barnet blir levert for sent om morgenen, mangler regnbukse og sunn matpakke, er du plutselig en dårlig forelder, sier Thon.

Han mener forslaget også kan krenke barnets integritet hvis opplysninger brukes feil eller leder til feil konklusjon som har konsekvenser for barnet eller familien.

Ett eksempel er barnet som fikk merkelappen «språkvansker» klistret på seg, men som senere viste seg å slite med vannansamling i øret, som var den egentlig årsaken til dårlig uttale.

– Når vi vet at kommuner og skoler allerede er dårlige på håndtering av opplysninger om barn og unge, er dette spesielt urovekkende. Noe du gjorde som 3-åring kan bli slepende med deg videre i livet, mener Bjørn Erik Thon.

Under flere tilsyn i 2013 avdekket Datatilsynet at barnehageeiere i liten grad forholder seg til personopplysningsloven og plikten de har til å sikre at opplysninger ikke kommer på avveie.

Raseri mot ny barnehagelov: – Barna får for lite tid til lek

Grovt overtramp

I 2005 opplevde et foreldrepar i Vinje at barnehagen samlet usaklig og unødvendig dokumentasjon om treåringen deres gjennom et kvalitetsverktøy.

Det viste seg at barnehagen registrerte opplysninger knyttet til foreldrnes atferd i hente- og bringesituasjoner. Ansatte intervjuet også ungene for å registrere barnas opplevelse av seg selv og egen hverdag.

Foreldrene som slo alarm fikk ingen informasjon verken om registreringen eller hva opplysningene skulle brukes til, og opplevde det hele som et overtramp.

Saken ble senere sendt til Datatilsynet som stoppet barnehagens registreringspraksis.

Nå mener Datatilsynets direktør det er grunn til å frykte flere overtramp lik det som skjedde i Vinje:

– Jeg er ikke beroliget av departementets forsikringer om at barnehagen kun skal dokumentere det som er nødvendig for å sikre det enkelte barn et tilrettelagt pedagogisk tilbud. I praksis kan nær sagt alt som skjer i barnehagen dokumenteres, sier Bjørn Erik Thon til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Risikosport

Marie Skinstad-Jansen er leder for Foreldreutvalget for barnehager (FUB). Hun mener dokumentasjon og kartlegging på sikt kan bli et godt verktøy for å følge opp utviklingen både hos enkeltbarn og i barnegruppa, men mener tida ikke er moden for slike grep:

– Ting må gjøres i riktig rekkefølge. Først må vi få på plass en bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagene. Uten det kan dette fort bli en risikosport der mye står på spill både for barn og foreldre, sier Skinstad-Jansen.

Hvis kartlegging skal gi gode svar mener hun det er avgjørende at ansatte tilbringer nok tid sammen med barna.

– Barn er forskjellige, og ulike situasjoner kan gi et annet bilde av virkeligheten, mener Skinstad-Jansen, som i likhet med Datatilsynet mener bruk av kartleggingsverktøy forutsetter samtykke fra foreldrene.

Datatilsynets direktør har ett råd til kunnskapsministeren:

– Departementet burde heller sørget for en plikt til å dokumentere barnehagens rutiner i vurderingsarbeidet. På den måten kan foreldrene være trygge på at barnehagen har det som skal til for å observere og diskutere barnets trivsel og utvikling. Dagens dokumentasjonsforslag bør i sin helhet legges vekk, sier Bjørn Erik Thon.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var i går ettermiddag ikke tilgjengelig for kommentar.

Les debatt: Torbjørn Røe Isaksen: En armada av internasjonale forskere sier at du tar feil

Nyeste fra Dagsavisen.no: