Innenriks

Blir stoppet i Stortinget

Det ligger an til å bli et sviende nederlag for kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens omstridte barnehageplan.

– Vi kommer til å gjøre alt vi kan for å stoppe enhver lovendring som åpner for utstrakt kartlegging av hvert enkelt barn og innføring av en veiledende norm for hvor mye språk barna skal kunne, sier Geir Jørgen Bekkevold (KrF), nestleder i familie- og kulturkomiteen, som behandler saken før den legges fram for Stortinget i juni.

Norske barnehagebarn trenger verken språknorm eller skriftlige vurderinger og dokumentasjon på sitt personlige utbytte av barnehagen. De trenger flere barnehagelærere og flere ansatte rundt seg. Det mener et flertall av partiene på Stortinget.

Høyre og Frp er dermed alene om å støtte grepene kunnskapsministeren vil ta for å få gjennomført sin barnehageplan. Ikke engang samarbeidspartiene KrF og Venstre lar seg friste. De deler fagfolkenes og pedagogenes sterke bekymring for at leken må vike plass for målrettet læring.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Førskolemelding

– Helt siden kunnskapsdepartementet overtok ansvaret for barnehagene har vi vært opptatt av å verne den norske og nordiske barnehagemodellen der læring skjer naturlig gjennom lek. Selvsagt skal barn lære av å gå i barnehage, men det skal styres av barnehagepedagogikk og ikke skolepedagogikk, understreker Bekkevold.

Aps Anette Trettebergstuen sier rett ut at hun mener Røe Isaksens stortingsmelding om kvalitet i barnehagen er mislykket:

– Dette er en førskolemelding som har skapt barnehageopprør. Det viktigste tiltaket for økt kvalitet i barnehagen er flere ansatte og ansatte med pedagogutdanning. Det tar meldingen ikke innover seg. Isteden legger den opp til kartlegging, måling og vurdering i et omfang som vil føre til unødvendig rapportering og ta fokus vekk fra de barna som virkelig trenger hjelp, mener Trettebergstuen, som ikke legger skjul på at hun er negativ til så vel språknorm som utbyttebeskrivelse i barnehagen. Det samme er Venstres Abid Q. Raja, Senterpartiets Anne Tingelstad Wøyen og SV-leder Audun Lysbakken.

Kunnskapsministeren svarer kritikerne: – Ja, det er kontroversielt

Gratis heldagsplass

– Barn lærer språk av å tilbringe tid i barnehagen, ikke av å bli testet. Gratis heldagsplass for lavinntektsfamilier i kombinasjon med flere kvalifiserte ansatte vil øke kvaliteten, fastslår Raja, som påpeker at det i dag jobber 10.000 barnehagepedagoger utenfor barnehagen.

– Kunnskapsministeren må bruke ressurser på å få disse tilbake i barnehagen og få på plass en nasjonal bemanningsnorm. Han har startet i feil ende, mener Abid Q. Raja.

SV-leder Audun Lysbakken mener Høyre går baklengs inn i framtida:

– Nok en gang kan Røe Isaksen bli tvunget til å snu etter å ha kommet med forslag som nesten en samlet sektor er imot. Barnehagebarn trenger ikke testing, dokumentasjon og byråkrati for å lære. De trenger flere pedagoger.

– Barndommen er en fase med egenverdi der samspill i lek, initiativ, fantasi og engasjement skal være inngangen til læring, sier SVs Audun Lysbakken.

– Ingen prestisje i dette

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener endringene han foreslår i Barnehageloven er udramatiske:

– Forslaget kommer som en følge av at barnehagene har fått kritikk for dårlige personvernregler og håndtering av personopplysninger knyttet til det enkelte barn. Derfor er det viktig å få på plass en lovhjemmel av dette istedenfor en forskrift. Men det innebærer ingen stor realitetsendring av hva barnehagene gjør, sier Røe Isaksen, og fortsetter:

– Veiledende språknorm og utbyttebeskrivelse kunne vi innført gjennom ny rammeplan uansett. Det er ingenting i dette lovforslaget som betyr for eksempel mer bruk av kartleggingsverktøy. Men jeg har god erfaring med å finne løsninger sammen med partiene på Stortinget. Jeg er på tilbudssiden og vi er i mindretall. Det er ingen prestisje for oss hvordan dette er formulert. Stortinget kan også si tydelig hva de mener denne lovhjemmelen ikke skal pålegge barnehagene gjennom merknader.

Nyeste fra Dagsavisen.no: