Innenriks

Pedagoger og fagfolk slår alarm: – Barna får for lite tid til lek

På ti dager har den lukkede facebookgruppa «Barnehageopprør 2016» fått 6.600 medlemmer. Pedagoger og fagfolk raser. Kunnskapsministeren beskyldes for å blåse i barnas beste.

– Kunnskapsministeren raserer barnas barndom. Han fratar dem muligheten til å kunne leke uten tanke på at det skal komme målrettet læring ut av det.

Kraftsalven kommer fra Anne Greve, forsker og førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Høyskolen i Oslo og Akershus.

Den anerkjente barnehageforskeren mener grepene kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil ta i norske barnehager, føyer seg inn i en trend som vekker internasjonal bekymring:

– Akkurat nå jobber jeg tett med franske barnehageforskere. De er like bekymret som oss for at barnehagen i større og større grad blir en arena for formell læring på bekostning av leken, sier Greve og fortsetter:

– Tida til barns frodige, kreative, selvinitierte lek skrumper inn. Det harmonerer dårlig med ambisjonene vi har for landet. Vi utvikler ikke kreative hjerner når barna skal strømlinjeformes fra de er to år gamle, fastslår Anne Greve.

Barnehagelærer forteller: - Jeg ser barn jeg ikke kan gi det de trenger

Fortviler

For halvannen måned siden la kunnskapsministeren fram regjeringens stortingsmelding for kvalitet i barnehagen, «Tid for lek og læring». Han varslet samtidig at barnehagen skal få ny rammeplan, tilsvarende skolens læreplaner.

Etter det har det blåst opp til storm i sosiale medier og i avisenes debattspalter. Barnehageansatte, pedagoger, forskere og tillitsvalgte fortviler over det de mener er en rasering av den norske barnehagemodellen som til nå har høstet internasjonal anerkjennelse fordi den tar utgangspunkt i barnet og dets behov.

Lederen i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, pakker ikke inn budskapet.

Kunnskapsministeren svarer kritikerne: – Ja, det er kontroversielt

Utbytte

– Hvis statsråden får flertall i Stortinget for sine planer er det grunn til å tro at norske barnehagebarn vil lære mindre og ikke mer, sier Handal.

Han mener det er vel dokumentert i forskning at ferdighetsmål ikke gir mer læring.

Kritikken mot statsrådens går i korthet ut på:

Språknorm: Barnehagebarn skal lære mer språk på en systematisk måte. Virkemiddelet er innføringen av en veiledende nasjonal norm for hvor mye språk en femåring bør kunne.

Utbyttebeskrivelse: Et nytt lovforslag gjør det til en plikt å dokumentere enkeltbarns utvikling og aktivitet. Det åpnes for utstrakt vurdering og dokumentasjon av hvert barns interesser, kunnskap, trivsel og erfaringer. Selv om det ikke skal innføres individuelle læringsmål som i skolen, skal man «beskrive barnets utvikling» og si noe om hva barnet bør mestre før skolestart.

«Førskole»: Den nye rammeplanen skal ha et tydeligere skoleforberedende innhold for de eldste barna. Tiltakene som foreslås, begrunnes med at de vil bedre elevenes skoleprestasjoner.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Mye står på spill

– Dette er rett og slett uklokt og bidrar ikke til bedre barnehager. Det som ifølge OECD derimot vil gi barna et bedre tilbud, er flere barnehagelærere, fastslår Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

To av initiativtakerne til facebookgruppa «Barnehageopprør 2016», Kjetil Gryting og Åse Wedø Tronvoll, reagerer kraftig på statsrådens planer. De mener engasjementet skyldes en opplevelse av at mye står på spill:

– I norsk barnehagetradisjon har leken en egenverdi. Statsråden gjør leken til et middel for læring.

– Når det settes læringsmål for barnas lek, er det ikke lenger lek, men i beste fall en gøyal læringsaktivitet, sier Gryting, som i likhet med Tronvoll frykter at vi er på vei mot en målstyrt barnehage:

– Med så sterk vektlegging av barnas ferdigheter og hva de skal kunne, sier det seg selv at dette får konsekvenser for barnehagens innhold og aktivitet, sier Åse Wedø Tronvoll.

De to barnehagelærerne mener økt kvalitet i barnehagen blant annet forutsetter en nasjonal bemanningsnorm og ikke en språknorm.

– Vi trenger både flere barnehagelærere og en norm som sier hvor mange voksne som til enhver tid skal være sammen med barna. I dag er mange barnehager fullt bemannet bare to timer om dagen, sier barnehagelærer i Oslo Kjetil Gryting.

Les debatt: Kjære kunnskapsminister! Det er en grunn til at det har startet et barnehageopprør.

Nyeste fra Dagsavisen.no: