Innenriks

Telenor legger fram rapport om Vimpelcom – to direktører går av

To direktører i Telenor går av som følge av en gransking av hvordan selskapet håndterte mistankene om korrupsjon i Vimpelcom.

Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor sier selskapet må erkjenne at det ikke håndterte saken riktig da det kom en bekymringsmelding om Vimpelcom i 2011. FOTO: VIDAR RUUD/NTB SCANPIX

Av Johan Falnes

Telenor har fredag inngått fratredelsesavtale med både finansdirektør Richard Olav Aa og juridisk direktør Pål Wien Espen.

Det skjer etter at advokatfirmaet Deloitte fredag overleverte sin sluttrapport til selskapet om Telenors håndtering av eierskapet i Vimpelcom.

Det er ikke funnet at Telenor-ansatte har vært delaktige i korrupsjon eller andre lovbrudd, men rapporten avdekker svakheter internt i Telenor, skriver Telenor selv i en pressemelding.

– Alvorlig

I februar i år inngikk Vimpelcom et forlik med amerikanske myndigheter. Der innrømmer Vimpelcom og underselskapet Unitel korrupsjon ved at de betalte bestikkelser i Usbekistan. Vimpelcom må betale en bot på 795 millioner dollar som følge av korrupsjonen.

Deloittes gransking konkluderer med at ingen ansatte i Telenor har vært delaktige i korrupsjon, understreker Telenors styreleder Gunn Wærsted.

– For deler av håndteringen av VimpelCom-eierskapet får Telenor gode skussmål, men rapporten synliggjør også svakheter knyttet til organisering, kommunikasjon og lederskap i denne saken. Dette er alvorlig. Styret og ledelsen erkjenner at vi må forbedre måten vi arbeider på. Det er en selvfølge at lover og regler skal følges, men vi må strekke oss lenger, sier Wærsted.

Bekymringsmelding

Et viktig punkt i granskingsrapporten fra Deloitte er hvordan Telenor reagerte da selskapet i 2011 fikk en alvorlig bekymringsmelding fra en ansatt som var utlånt til Vimpelcom.

– Vi må erkjenne at vi i denne saken ikke lyktes i å håndtere en viktig bekymringsmelding i henhold til Telenors etiske standarder, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Rapporten fra Deloittes gjennomgang blir presentert på en pressekonferanse hos Telenor fredag kl. 11.00. Rapporten bli da lagt fram i sin helhet.

– Dette er en krevende dag for alle i Telenor. Å få detaljerte opplysninger om en svært vanskelig og sammensatt sak brettet ut i offentligheten, er sterk kost. Men vi skal ta inn over oss kritikken, lære av den og forbedre oss, forsikrer konsernsjef Brekke.

Takket nei til jobbtilbud

Juridisk direktør Pål Wien Espen uttaler at han burde ha forvisset seg om at daværende konsernsjef Jon Fredrik Baksaas var kjent med bekymringsmeldingen. Beskjeden gikk ikke videre til ham før i mars 2014.

Espen sier han har fått tilbud om en ny stilling i Telenor, men at han føler det er best å fortsette karrieren et annet sted.

– Etter snart seks måneders permisjon, og den krevende prosessen som jeg har vært igjennom i den forbindelse, føler jeg imidlertid at det nå er best å fortsette karrieren utenfor Telenor. Jeg har derfor takket nei til dette tilbudet og i stedet inngått en fratredelsesavtale med selskapet, sier han.

Både Espen og finansdirektør Richard Olav Aa ble permittert i fjor.

Aa forteller at Deloitte stiller spørsmål ved hans vurderinger etter et styremøte i 2013, uten å presisere nærmere hva dette gjelder.

– Avveiningen jeg gjorde etter dette styremøtet var basert på det jeg visste da, og gitt omstendighetene den gan mener jeg fortsatt avveiningen var riktig, sier Aa i en pressemelding. (NTB)

Telenor har varslet Økokrim om to nye saker

Gjennomganger i Telenor den siste tiden har avdekket to nye tilfeller av mulige kritikkverdige forhold.

Det første forholdet gjelder mistanke om økonomisk kriminalitet og er anmeldt til lokale politimyndigheter, opplyser Telenor, uten å fortelle hvor dette skal ha skjedd. Telenor opplyser at selskapet av hensyn til etterforskninger er blitt bedt av de lokale myndighetene om ikke å gi ytterligere kommentarer til saken nå.

Det andre forholdet er fra Thailand, der selskapet DTAC gjennom sin interne revisjon oppdaget et avvik knyttet til leieavtalene for enkelte basestasjoner. Her vil den videre gjennomgangen vise om disse avtalene følger gjeldende retningslinjer, ifølge Telenor. Gjennomgangen vil bli ferdigstilt mot slutten av 2016.

Økokrim og Nærings- og fiskeridepartementet er orientert om begge sakene.

– Telenor har aktivitet i flere markeder med forhøyet risiko. Vår jobb er å sikre en forsvarlig forretningsdrift gjennom å avdekke, rapportere og håndtere krevende saker i tråd med våre etiske retningslinjer, sier konsernsjef Sigve Brekke.

– Høy etisk bevissthet blant våre ansatte er en avgjørende del av vårt sikkerhetsnett, sier Brekke. (NTB)