Innenriks

SV bryter skatte-forhandlinger

Vil ikke være med på skatteforlik.

SV bryter ut av forhandlingene om ny skattereform, får Dagsavisen opplyst.

- Vi ønsker ikke å være med lenger fordi vi ikke får en fordelingsprofil som er akseptabel for oss. Uten at jeg kan gå inn i de konkrete forhandlingspunktene, kan jeg si at jeg ikke synes det hittil svarer på de store utfordringene i vår tid, som kapitalflukt og forskjellsutvikling, sier Snorre Valen til Dagsavisen.

Uforenelig

SV gikk inn i forhandlingene med mål om å få gjennomslag for en bedra fordelingspolitikk, tiltak mot skjevt boligmarked og tiltak mot skatteparadis.

- Det har vi ikke fått gjennomslag for, da er det ikke noen grunn til å fortsette, sier Valen.

- Hvilke konsekvenser år det at SV ikke har en "hånd på rattet" i den nye skattereformen?

- Jeg synes først og fremst dette er vemodig. Alle partier gikk inn dette med reell forhandlingsvilje. Jeg håpet at SV ikke skulle bryte, men sakene flertallet var mest opptatt av, var ikke forenlig med vår tanke om et nytt skattesystem, sier han.

- Regjeringspartiene var ikke villig til å komme SV i møte?

- Høyre og Frp var ikke villig til å komme oss i møte på skattepolitikk. Det er helt fair, sier Valen.

Konfliktsakene

Noen av konfliktsakene i skatteforhandlingene har vært formueskatten, nivå og innretning på inntektsskatten opp mot selskapsskatten og tiltak mot overskuddsflytting.

Etter det Dagsavisen erfarer, er det også et spørsmål om reformen skal være provenynøytral, altså at de samlede skatteinntektene ikke påvirkes av omleggingen. Eller enklere sagt: At alle kuttene man gjør på skatt, skal hentes inn i økninger på andre poster. Her står Ap og Frp på hver sin side, hvor Ap ønsker inndekning, mens det ikke er nødvendig for Frp.

De andre partiene fortsetter å forhandle om skattereformen som allerede er sterkt forsinket.

Utsatt

Finanskomiteen utsatte tidligere denne måneden behandlingen av regjeringens forslag til skattereform. Opprinnelig skulle komiteen ha avgitt innstilling innen 1. mars. Avgivelsen ble så utsatt til 12. april, før den nå altså er skjøvet ytterligere ut i tid.

Konsekvensen blir at skattemeldingen ikke vil bli behandlet i stortingssalen som forutsatt 28. april, skriver NTB.

Dagsavisen har tidligere fått opplyst at skatteavgjørelsen vil komme 10. mai og debatten i Stortinget vil gå 21. mai.

Bakgrunn for forhandlingene om skattereform, ligger stortingsmeldingen «Bedre skatt», som regjeringen la fram i oktober i fjor.

Dette er en oppfølging av Scheel-utvalget, som fikk i oppdrag av Stoltenberg-regjeringen å utrede selskapsskatten.

Mer fra Dagsavisen