Innenriks

Barn kartlegges til ingen nytte

Barnehagelærere i Oslo skal observere og kartlegge barn som sliter språklig eller sosialt, men opplever at barn som trenger hjelp ikke får det.

– Istedenfor en god flyt i utviklingen for alle barn, opplever vi ofte at vi kommer på etterskudd, sier barnehagelærer Sissel Johanne Pedersen i Bydel Søndre Nordstrand. FOTO: HILDE UNOSEN

Det bekrefter flere barnehagelærere og tillitsvalgte Dagsavisen har snakket med.

– Realiteten i mange barnehager er at du må velge mellom barn som trenger støtte og prioritere noen vekk, sier Sissel Johanne Pedersen, pedagogisk leder og bydelslagsleder for Utdanningsforbundet i bydel Søndre Nordstrand.

Ett eksempel kan være fireåringen som sliter sosialt, har vansker med å komme inn i leken og vegrer seg for å delta i større barnegrupper. Barnehagelæreren ser at barnet trenger voksenstøtte i ulike situasjoner for å bli trygg og oppleve mestring.

Et annet barn ligger merkbart etter i språkutviklingen. De ansatte er bekymret for at problemene skal følge barnet inn i skolen.

– Vi må prioritere dem det er mest prekært for som nærmer seg skolestart. Det gjør at du kommer kraftig på etterskudd med andre barn som også trenger hjelp.

– Jeg ser barn jeg ikke kan gi det de trenger her og nå, og vet at det kan bety at problemene deres vokser, sier Pedersen, som sammenligner det med en tannlege som avdekker hull i tennene uten å kunne bore.

Les også: Avblåser massetest av barnehagebarn

Deler barnehagestyrer

Den erfarne pedagogen forteller at bydelen har egne språkpedagoger for minoritetsspråklige barn, men sier disse ofte skal serve seks-sju barnehager i uka.

– Det sier seg selv at det ikke blir mye tid på hver, påpeker Sissel Johanne Pedersen.

At ti av bydelens barnehager det siste året har delt styrerressurser, og derfor bare har barnehagestyrer til stede halvparten av tida, gjør ikke saken bedre mener hun.

– Det kan være akutte situasjoner eller vanskelige avveininger der ansatte trenger pedagogisk veiledning, men opplever at lederen er i en annen barnehage, sier Pedersen.

Flere ansatte Dagsavisen har snakket med beskriver en konstant mangel på ressurser til å gjøre det de mener er nødvendig for å sikre alle barna i barnehagen en god utvikling.

Nestlederen i Utdanningsforbundet Oslo, Atle André Danielsen, roper nå et varsku.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Store forskjeller

– Ressurser til ledelse i barnehagene, vikarer og fagsentrene har i løpet av de siste årene blitt kraftig redusert, og det er store forskjeller mellom bydelene, sier han.

Danielsen forteller videre at det over tid har utviklet seg en praksis der barn med spesielle behov som hovedregel får laveste anbefalte nivå:

– Vi er bekymret for at disse lave vedtakene om noen år vil gi barna et dårligere utgangspunkt på skolen fordi nødvendige tiltak ikke er iverksatt i barnehagen, sier han.

Les også: Barnehagebarn: De voksne har dårlig tid til oss

Fikk nei

At barnehagene strupes på ressurser som skal sikre barna et likeverdig tilbud, kommer til syne på flere måter.

I bydel Grünerløkka ble det i fjor søkt om såkalte tilretteleggingsmidler for 51 barn, hvorav 38 fikk.

Dette er penger som tidligere var øremerket gjennom statsstøtten og skulle gi den enkelte barnehage handlingsrom til å skreddersy tilbudet ut fra sammensetningen i barnegruppa.

Siden 2013 er dette penger barnehagen må søke bydelen om og tildeles ut fra enkeltbarns behov. Mange får avslag.

– Jeg har opplevd å søke om ekstra personalressurser for en kortere periode fordi jeg mener det virkelig er nødvendig, men fått nei. Det er mange som trenger støtte og bydelen prioriterer hardt, sier Heidi K. Claussen, pedagogisk leder og bydelslagsleder i Utdanningsforbundet Grünerløkka.

Anja Taule er seksjonssjef i bydel Grünerløkka. Hun bekrefter at bare 15 av de 28 barna det er søkt tilretteleggingsmidler for denne våren, har fått – altså bare halvparten.

– Vi klarer ikke å gi alle som søker et tilbud. Konsekvensen er at noen av barna ikke får det tilbudet de trenger, vedgår hun.

Forrige uke sa byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), dette til Dagsavisen:

– Dersom barnehager ikke har ressurser til å prioritere oppfølging av dem som virkelig trenger det, må de melde fra til meg.

Nå får hun svar på tiltale.

Dramatisk

– De økonomiske rammene til barnehagen må styrkes. Konsekvensene av mangelen på nok kvalifiserte barnehagelærere kan være dramatisk for det enkelte barn.

– Noen barn opplever å falle utenfor fellesskapet, fordi de ikke får den hjelp og støtte som de trenger for å utvikle sitt potensial. Dette påvirker barnets sosiale utvikling på sikt. Andre blir hengende etter på skolen med de konsekvenser det har. Alt pratet om tidlig innsats gir ikke mening om vi ikke har ressurser til å følge det opp i praksis, sier Heidi K. Claussen, barnehagelærer i bydel Grünerløkka.

Les også: Savner tid til barna