Innenriks

SV: – Begrens antallet styreverv

Regelverket som tilsier begrensninger i antall styreverv, bør tas i bruk straks, mener SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

Dagsavisen omtaler i dag regelverket til European Banking Authority (EBA), som innebærer at de som utgjør styret i systemviktige virksomheter, ikke kan ha mer enn et visst antall styreverv. Disse begrensningene skal sikre at styremedlemmene får tid nok til å gjøre en god jobb for den aktuelle virksomheten.

Finansdepartementet opplyste i samme artikkel at EUs tilsynssystem, som EBA er del av, skal implementeres gjennom EØS-avtalen. Saken er allerede oversendt Stortinget. Men slik Fylkesnes vurderer saken, er det ingen grunn til å vente med å ta i bruk EBA-regelverket i virksomheter hvor staten er medeier.

Les også: Skrev bok i sinne mot DNB

– Er på sin plass

– Næringsdepartementet kan i sin dialog med valgkomiteene gi beskjed om at de skal begynne å praktisere dette regelverket når de velger ut aktuelle medlemmer til styrene. Det vil ikke være ulovlig å følge en slik praksis før regelverket blir implementert, mener Fylkesnes.

– Hvorfor er det behov for dette?

– Reglene fra EBA er veldig på sin plass. Det sier seg selv at ikke noen styremedlemmer bør ha så mange verv at tida ikke strekker til for å gjøre en god jobb i alle. Samtidig bør det komme på plass regler som sier noe om hvor mange ganger de samme personene kan bli utnevnt til ulike styreverv.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Stille krav til Tanum

Fylkesnes mener Anne Carine Tanum, DNBs styreleder, er blant dem det nå er aktuelt å se nærmere på, når det gjelder antallet styreverv. Som Dagsavisen har påpekt flere ganger har hun en rekke styreleder- og styremedlemsverv.

– Det kan godt hende at hun bør bli gjenvalgt til styreleder i DNB, men valgkomiteen skulle ha stilt krav om at hun ikke har så mange andre styreverv i tillegg, sier Fylkesnes.

Les også: DNB-kunder ble gjeldsslaver