Innenriks

Tvinger Sanner

Fylkespolitikere i Buskerud tar nå selv grep for å stanse planene om en enorm hytteby i Vassfaret.

Bilde 1 av 2

I går vedtok et flertall i fylkesutvalget at Buskerud fylkeskommune skal fremme innsigelse mot utbyggingen. Dermed blir det opp til kommunalminister Jan Tore Sanner (H) å avgjøre utfallet av saken, i stedet for at dette blir overlatt til Flå kommune.

– Jeg forventer at innsigelsen blir tatt til følge av Sanner. Noe annet vil være ekstremt oppsiktsvekkende, sier Hanne Lisa Matt, gruppeleder for MDG i Buskerud.

Hun tok initiativet til gårsdagens vedtak, som har fått støtte fra både Ap, Sp, SV og Venstre.

– Hvorfor må Sanner stanse hyttebyen?

– Fordi det handler om regionale og nasjonale natur- og friluftsinteresser, konvensjonen om å stanse tap av biologisk mangfold, som Norge har sluttet seg til, og Paris-avtalen om klimaet. Det planlagte prosjektet er et råkjør mot naturen og det vi oppfatter som det enkle friluftslivet, svarer Matt.

Les også: – Instruert til å holde kjeft

Kraftig kritisert

Første gang Dagsavisen omtalte den planlagte hyttebyen, i regi av blant annet Olav Thon, var 5. mars i år. De 1.800-2.000 hyttene er tenkt plassert i den delen av Vassfaret som ligger i Flå kommune.

I den første artikkelen om saken kom Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, med knallhard kritikk av kommunalministeren. Bakgrunnen for det var et brev Sanner sendte fylkesmennene i februar 2014. Her går det fram at fylkesmennene skal være svært tilbakeholdne med å fremme innsigelser i utbyggingssaker slik som den i Vassfaret. Fylkesmannen i Buskerud har da heller ikke fremmet innsigelse, til tross for store innvendinger mot utbyggingsplanen.

11. mars var det tidligere riksadvokat Georg Fredrik Rieber-Mohns tur til å kritisere Sanner. Rieber-Mohn anmodet da Sanner om å trekke tilbake instruksen til fylkesmennene.

Senere har både MDGs Rasmus Hansson og miljøvernhistorikeren Bredo Berntsen sluttet seg til kritikerne.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Første gang

Så langt har Sanner og hans departement avvist all kritikk. Deres syn er at lokal selvråderett, muligheten til nye arbeidsplasser og rask saksbehandling må tillegges stor vekt i slike saker. Flås varaordfører, Kristin Gullingsrud, har overfor Dagsavisen forsvart hyttebyen fordi «det kan bli mange arbeidsplasser av dette».

Også Hanne Lisa Matt mener det er viktig med lokalt selvstyre og utvikling av lokalt næringsliv, men det kan ikke veie tyngst i denne saken, mener hun.

– Noen ganger er det viktig med et større perspektiv som ikke minst ser på den samlede belastningen av inngrepene,

Hvor spesielt er det at fylkesutvalget nå har bestemt at det skal fremmes en innsigelse?

– Dette er første gang at fylkeskommunen sender en slik beskjed etter at en kommune ikke har oppført seg, svarer Matt.

Les også: – Sanner har gått fram i feil rekkefølge

Mer fra Dagsavisen