Innenriks

Flyr fra klimamål

Et forslag fra FNs luftfartsorganisasjon om videre vekst i flytrafikken, mot bevaring av regnskog, vekker harme. – Uakseptabelt, sier Naturvernforbundet.

Klimaforslaget fra ICAO (International Civil Aviation Organization), har vært drøftet av europeiske myndigheter denne uken. I mai avholder ICAO en konferanse der verdens land drøfter forslaget. I september skal det fattes vedtak om dette i Montréal i Canada.

Fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet, mener det er innlysende at forslaget må avvises.

– Målet til ICAO er karbon-nøytral vekst i flytrafikken etter 2020. Fram til da vil de tillate vekst i utslippene fra flytrafikken. Fra 2020 vil ICAO holde utslippene på det nivået de har nådd da, ved hjelp av kompenserende tiltak som regnskogbevaring. ICAO ser også for seg en kraftig vekst i flytrafikken etter 2020, opplyser Schlaupitz.

– Andre må kutte

– Hvorfor er dette uakseptabelt?

– Andre sektorer må gjennomføre utslippsreduksjoner. Når ICAO vil kompensere for videre vekst i flytrafikken med skogtiltak, vil det bety at effekten av skogtiltakene spises opp av mer utslipp fra flyene. Vi stiller oss derfor dobbelt hoderystende til forslaget. Dette er et alt for svakt klimamål, som i tillegg ødelegger klimatiltak.

Naturvernforbundets motstand framkommer også i et opprop signert 80 organisasjoner verden rundt. Her påpekes det at utslippene fra flytrafikken nær doblet seg i perioden 1990-2006. Det førte sektoren opp til sjuendeplass på listen over verdens største kilder til utslipp av klimagasser. En videre vekst i flytrafikken, i tråd med prognosene, kan øke utslippene med fra 300 til 700 prosent fram mot 2050.

Kjøp av karbonkvoter og satsing på REDD+-prosjekter (reduserte utslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland) for å motvirke dette, vil ikke fungere, mener organisasjonene. En slik strategi vil ikke føre til reelle, samlede utslipps-kutt.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Fly mindre

Bransjeorganisasjonen IATA har tidligere lansert lignende mål om karbon-nøytral vekst, slik som ICAO nå tar til orde for. Det at flyselskapene har foreslått noe slikt, kan Schlaupitz forstå.

– Men vi hadde ventet oss mer fra ICAO, en organisasjon under FN, påpeker han.

– Hva burde ICAO ha foreslått?

– Luftfarten burde fått klar og tydelig beskjed om utslippsreduksjoner, som andre sektorer. For å få til dette må det innføres avgifter i tråd med den norske flypassasjeravgiften, som vi håper kommer som forutsatt. Den vil kunne bli et forbilde for andre land, svarer Schlaupitz.

– Hver enkelt av oss må begynne å fly mindre?

– Det vil måtte bety det. I tillegg må næringslivet legge om til videokonferanser og reise mer med tog når det er mulig.

Mer fra Dagsavisen