Innenriks

49 enslige barn forsvunnet fra norske mottak hittil i år

49 mindreårige asylsøkere har forsvunnet fra norske mottakk hittil i år, viser fra UDI. – Vi vet at mange havner i kriminelle miljøer, sier leder i Redd Barnas ungdomsorganisasjon.Hittil i år har det forsvunnet 49 enslige mindreårige asylsøkere, altså barn, fra norske mottak. Det viser tall fra UDI som Redd Barnas ungdomsorganisasjon, PRESS, har fått tilgang til.
I januar skrev Dagsavisen om at det i løpet av de sistre tre årene har forsvunnet 178 enslige mindreårige asylsøkere, og totalt 781 barn.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Dette er barn som er i en veldig sårbar situasjon. Vi ser at deres livssituasjon gjør at de er i faresonen for å bli plukket opp av nettverk vi ikke ønsker. Det kan være voksne som utnytter dem til kriminelle handlinger, sa seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Jon Ole Martinsen i januar.

PRESS mener forslaget om utvidet midlertidig oppholdstillatelse vil være feilslått for å få bukt med at barn forsvinner fra mottak.

– Vi ønsker at ordningene med midlertidig oppholdstillatelse stopper helt. Det er paradoksalt at det foreslås for å få bukt med menneskesmugling og annen kriminalitet, når vi vet at det fører til nettopp det, sier leder i PRESS, Karoline Steen Nylander.

Steen Jensen vil ha folkeopprør: «Jeg trodde ikke det kunne være riktig»

Nylander forteller at de stadig hører historier om hva som skjer med de forsvunne barna, men savner forskning på området.

– Vi vet at mange havner i kriminelle miljøer. Narkotikasalg, menneskesmugling og prostitusjon. En av grunnene kan være at mottakene har for lav bemanning, særlig av personell med barnefaglig kunnskap. De føler ikke at de blir sett eller at noen har tid til dem, og derfor blir kriminelle miljøer forlokkende, forteller PRESS.

PRESS markerer i dag barneforsvinningene på Eidsvoll plass foran Stortinget mellom kl. 15.30-16.30.

Les også: Sylvi Listhaug! Av hensyn til deg selv bør du umiddelbart miste jobben! (Aslak Borgersrud)

Nyeste fra Dagsavisen.no: