Innenriks

Regjeringen vil kunne fengsle grunnløse asylsøkere

Regjeringen vil at åpenbart grunnløse asylsøkere skal kunne fengsles mens søknaden hurtigbehandles.

Venstre og KrF sikrer flertall for forslaget på Stortinget.

– Lovendringen vil styrke styresmaktenes mulighet til å ha kontroll med personer som leverer grunnløse asylsøknader, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Tiltaket vil gjøre det vanskeligere å misbruke asylinstituttet og kan føre til at det blir levert færre grunnløse søknader i Norge, sier hun.

Fengsles under behandling

Utlendingsdirektoratet har en såkalt 48-timersprosedyre for asylsøknader levert av personer fra land som regnes som trygge.

Lovforslaget som nå er lagt fram, innebærer at politiet vil kunne pågripe og eventuelt fengsle personer som får saken behandlet etter denne prosedyren. Slik fengsling kan vare i maksimalt 72 timer og forutsetter at det i den enkelte saken blir vurdert som et forholdsmessig og nødvendig tiltak. Det vil ikke være tillatt å fengsle mindreårige eller barnefamilier.

– Vi ser at grunnløse asylsøkere forsvinner mens politiet behandler søknadene. Dette hindrer at de stikker av og eventuelt kommer inn i et kriminelt miljø. Nå vet vi hvor vi har dem, får behandlet søknaden, og så returnert dem, sier Listhaug til NRK.

Legges fram tirsdag

Lovforslaget blir lagt fram for Stortinget tirsdag etter et ekstraordinært statsråd på Slottet.

Det foreslås også en hjemmel for at asylsøkere under 48-timersprosedyren kan få pålegg om meldeplikt og bestemt oppholdssted, for eksempel pålegg om å bo på et bestemt asylmottak. Slike pålegg skal også kunne brukes overfor barnefamilier.

Justisdepartementet opplyser at 537 asylsøkere fikk sakene sine behandlet etter 48-timersprosedyren i 2015. (NTB)