Innenriks

– Unyansert og skadelig om sexkjøpere fra Kari Jaquesson

Sex og samfunn reagerer på Kari Jaquessons omtale av sexkjøpere som «menn med nedsatte sjelsevner». – Mange kjenner på skamfølelse, sier psykiatrisk sykepleier Anders Røyneberg.

Bilde 1 av 2

– Jeg lurer på hva Jaquesson vet om personer som kjøper sex? Fordi det vi ser er en veldig sammensatt gruppe med variert bakgrunn og ulike grunner til at de velger å kjøpe sex. Noen gjør det av ensomhet. Andre søker spenning og nytelse. Noen har funksjonshemninger. Det er bare noen eksempler, sier Anders Røyneberg, psykiatrisk sykepleier og prosjektleder for PKS- Helsetilbud for personer som kjøper sex ved klinikken Sex og samfunn.

I avisen 8. mars trykket Dagsavisen et intervju med kvinnesaksforkjemper og prostitusjonsmotstander Kari Jaquesson. I intervjuet gikk hun til hardt angrep mot menn som kjøper sex.

Nedsatte sjelsevner

– Jeg syntes vi skal slutte å snakke om sexkjøpere som noen godgutter som bare er ute etter å ha det moro. De fleste menn kjøper ikke sex. At det skal regnes som en naturlig og frisk del av mannlig seksualitet går jeg ikke med på. En stor del av dem som kjøper sex har nedsatte sjelsevner, og bør omtales deretter, sa Jaquesson.

I en kronikk i dagens Dagsavisen svarer Røyneberg. Han mener en slik omtale av sexkjøpere ødelegger debatten om sexkjøp, prostitusjon og menneskehandel.

– Om man ønsker å gjøre noe konstruktivt for å bekjempe menneskehandel er det feil å sykeliggjøre en hel gruppe. Ved å stemple og stigmatisere tenker jeg at vi lukker debatten. Jeg ønsker meg heller en mer åpen og nyansert debatt, sier Røyneberg.

Siden prosjektet startet i 2014 har det ifølge han vært over 500 personer innom klinikken. Han sier det er ulike grunner til at folk velger å oppsøke klinikken.

– En del har angst for smitte, spesielt hiv. Mange kjenner på skamfølelse. Og noen har kanskje en fast partner de er i tvil om de skal fortelle det til eller ikke. Også har de jo gjort en kriminell handling. Mange kjenner på vanskelige følelser i forhold til det, sier Røyneberg.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Tvang og prostitusjon

Han presiserer at klinikken ikke har noen synspunkter på hvorvidt sexkjøploven er en god idé eller ikke.

– Vi er mest opptatt av å forhindre at noen utnyttes av menneskehandlere til prostitusjon, og skape bevissthet rundt det blant sexkjøpere. Vi ønsker å få dem til å reflektere rundt det. Vi er opptatt av å ikke moralisere eller fordømme. Hvis vi gjør det slutter de å komme hit.

Han sier at en del menn selv tar opp de prostituertes situasjon, og faren for at de tvinges til å selge sex.

Han mener at for å få en god debatt må man også lytte til de som lever med prostitusjon.

– Man må i større grad inkludere de som selger sex i debatten. Hva tenker de om egen situasjon? Hva slags tiltak ønsker de? Det er også verdt å lytte til hva de som kjøper sex forteller, sier han.

Mer fra Dagsavisen