Innenriks

– Sanner har gått fram i feil rekkefølge

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har gjort feil og bør vurdere å trekke tilbake et rundskriv til fylkesmennene, mener tidligere riksadvokat Georg Fredrik Rieber-Mohn.

Bilde 1 av 2
Rieber-Mohn reagerer kraftig på at det nevnte rundskrivet kan bidra til byggingen av en hytteby med 1.800 til 2.000 hytter i Flå kommune i Buskerud, ved naturperlen Vassfaret.

Som Dagsavisen skrev lørdag, sendte Sanner i 2014 et brev til fylkesmennene hvor de fikk beskjed om å være restriktive med innsigelser i utbyggingssaker. «Hensynet til lokal handlefrihet skal vektlegges særskilt», heter det også i brevet.

Siden er antallet innsigelser fra fylkesmennene kraftig redusert. Heller ikke når det gjelder utbyggingen i Flå, har fylkesmannen kommet med innsigelser.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Feil rekkefølge

– Sanner har gått fram i feil rekkefølge. Han skulle ha sørget for større fagavdelinger i kommunene før han satte fylkesmennene ut av spill, sier Rieber-Mohn til Dagsavisen.

Han synes utbyggingsplanen i Flå, en kommune med om lag 1.000 innbyggere, bærer preg av «dårlige faglige ressurser og mangel på innsikt».

– Sanner burde tenke seg om en gang til, om han ikke bør ta tilbake rundskrivet hvor fylkesmennene får beskjed om å være varsomme med innsigelser. Først når større fagavdelinger er etablert bør han gi kommunene større råderett, mener Rieber-Mohn.

I Dagsavisen lørdag ga Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Sanner skylden for at den gigantiske hyttebyen kan bli virkelighet.

– Sanner har vært en pådriver til denne politikken hvor nærsynte kommuners ønsker om egen næringsutvikling og noen få nye arbeidsplasser får trumfe betydningen av å ta vare på naturområder av nasjonal interesse, sa Heimdal.

– Jeg er helt enig. Det er klart at det nå kan gå mot et skadelig utfall for Vassfaret-naturen i denne saken, sier Rieber-Mohn.

71-åringen kjenner området svært godt etter å ha feriert der i over 50 år. Han eier dessuten to hytter på Dagaliseter, om lag 15 kilometer fra Flå sentrum.

I en høringsuttalelse til Flå kommune, skriver Rieber-Mohn blant annet følgende:

«Det er vanskelig å forestille seg at den foreliggende utbyggingsplanen ville blitt akseptert i en større kommune med høy faglig kompetanse i arealplanlegging og miljøvern i vid forstand».

– Viktige fellesverdier

I Dagsavisen lørdag gikk likevel Flås varaordfører, Kristin Gullingstad, god for planen.

I samme avis forsvarte statssekretær Per-Willy Amundsen (Frp) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet regjeringens ønske om sterkere vektlegging av lokaldemokratiet og redusert bruk av innsigelser fra fylkesmennenes side.

Rieber-Mohn ser helt annerledes på dette:

«Kortsiktige kapitalinteresser må ikke bli styrende for en kommunes utvikling. Raskere enn man aner kan man havne i en situasjon der viktige fellesverdier, som for eksempel hensynet til fremtidige generasjoners opplevelse og bruk av naturen, settes i fare», skriver han også i sin høringsuttalelse.

Nyeste fra Dagsavisen.no: