Innenriks

– Klimaavgift skader klimaet

Grønn skattekommisjons forslag om en avgift på mineralgjødsel vil virke mot sin hensikt og skade klimaet, mener Norges Bondelag og NIBIO.

Kornaks strekker seg mot sola. Men for å vokse, trenger det næring for eksempel i form av mineralgjødsel. FOTO: NTB SCANPIX

Vidåpne åkre med gule kornaks som duver i lett høstbris. Et deilig syn. Men når skuronna nærmer seg, kan kraftig vind eller regn få kornet til å legge seg. Få av oss har tenkt på at lengden på strå og størrelsen på aks avhenger av mengden mineralgjødsel bonden har brukt.

Ei heller at mineralgjødsel kan gi utslipp av farlig gass for klimaet.

Grønn skattekommisjon har foreslått å innføre en avgift på slik gjødsel. Hensikten er å hindre overgjødsling med nitrogen, som kan medføre lystgassdannelse i jorda. Lystgass utgjør om lag halvparten av klimagassutslippene i jordbrukssektoren.

Høringsfristen går ut i dag.

Les også: Norsk korn blir overkjørt

Skeptisk

Nils Vagstad, som er forskningsdirektør ved Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO), er skeptisk til forslaget.

– Man kan ikke produsere mat uten nitrogen. Nitrogenet er helt avgjørende for avlingsstørrelsen og proteininnhold, sier Vagstad.

Han peker på at all matproduksjon gir klimagassutslipp og mener det viktigste er å bli mer presis i bruken.

– Ingen bønder ønsker å bruke for mye nitrogen. Hvis vi bruker for mye, vil kornaksene bli store, men stråene for tynne. Da vil kornet legge seg når det er modent, og det kan ta skade, sier styremedlem Bjørn Gimming i Norges Bondelag.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mindre sjølberging

Vagstad mener en slik miljøavgift vil svekke økonomien og dermed produksjonen av mat i Norge, særlig kornproduksjonen.

– Samtidig står et bredt politisk flertall bak at vi må øke norsk matproduksjon. Det handler blant annet om nasjonal verdiskaping og sjølforsyning. Vi må jo spise! Så lenge vi spiser det samme, overfører vi bare produksjonen og miljøbelastningen til et annet sted i verden, sier Vagstad.

Han tror Grønn skattekommisjon ikke har tenkt nok gjennom de utilsiktede virkningene av mineralgjødselavgiften.

– Grønn skattekommisjons modell er veldig overforenklet. Det gir mening når en ser isolert på utslippet av lystgasser man kan rapportere inn til FNs klimapanel, sier Bondelagets Bjørn Gimming.

– Men du og jeg kommer ikke til å spise noe mindre mat. Derfor vil det ende opp med at Norge importerer mer korn fra land der det er mindre reguleringer. Det skjedde i Danmark. Danskene produserer nesten ikke lenger mathvete til brødbaking, til det er kvaliteten for dårlig. De importerer i stedet fra Tyskland, for tyskerne har ikke samme regulering av bruken av mineralgjødsel, sier han.

Les også: Søker første bonde i by’n