Innenriks

Dette mener vi om 8. mars

Vi har spurt et knippe nordmenn om de ser på seg som feminister og hva som er drømmeparolen for kvinnedagen.

Deeyah Khan, menneskerettighetsaktivist, filmskaper og musiker

–  Ja, jeg er feminist. For det første: Ingen individer, verken kvinner eller menn, burde bli tvunget til å følge sosiale regler om hvordan de bør oppføre seg. For det andre mener jeg at det eksisterer systemiske fordommer mot kvinner over hele verden. Dette er kanskje mest åpenbart i sør-Asia, der mine foreldre kommer fra. Men det finnes også i Norge, et av landene i verden som har gjort mest for økt likestilling. Særlig har vi kommet for kort i å utrydde vold mot kvinner over alt i verden. Vi må stå sammen mot sexisme og vold, for å koble kvinners stilling over hele verden, og jobbe sammen for en bedre framtid for oss alle.

– «Like rettigheter, uansett kultur!» Vi må stoppe å akseptere vold og diskriminering av kvinner og jenter i kulturens navn. Nesten alle kulturer har en eller annen form for kvinnediskriminering. Noen har kommet lenger enn andre i å bryte ned disse ulikhetene, noen har fortsatt en lang vei å gå. Kriminalitet som tvangsekteskap, kvinnelig omskjæring og «æresbasert» vold er uakseptabelt og kan aldri bli unnskyldt med basis i kulturforskjeller.

Erna Solberg, statsminister (H)

– Ja, jeg er feminist fordi jeg er og har alltid vært opptatt av likestilling og
kvinners rettigheter. Vi er ikke i mål.

– Jeg har mange drømmeparoler, en av dem er: Kamp mot vold i nære relasjoner.

Jonas Gahr Støre, leder Arbeiderpartiet

– Ja, som sosial­demokrat er jeg feminist, – fordi jeg vil at alle skal ha like muligheter til å utvikle seg og leve gode liv og at det er et godt stykke igjen på veien dit!

–  Endelig! Likestilling og likeverd for alle!

Kristian Tonning Riise, leder i Unge Høyre.

– Nei. Jeg er for like muligheter og rettigheter for menn og kvinner. De som har fått målbære hva det er å være feminist i Norge synes jeg står for en slags blanding av et stakkarslig syn på kvinner og fiendtlig syn på menn som jeg ikke kan identifisere meg med.

– «Ja til rettferdig konkurranse mellom like­verdige mennesker»

Anna S. Svendsen Kvam, nasjonal talsperson i Grønn Ungdom

– Ja, jeg er stolt feminist!

–  Drømmeparolen vil nok fornye seg ettersom tidene forandrer seg, men i dag er jeg ikke i tvil- årets hovedparole er drømmeparolen i den tida vi er inne i: Feminismen er grenseløs- gi vern til kvinner på flukt.

Mani Hussaini, leder i AUF
– Ja! Feminist er noe jeg kaller meg selv med stolthet. Feminisme handler for meg om solidaritet, om å kjempe for like rettigheter mellom kvinner og menn og å gi alle de samme forutsetningene for å leve gode liv.

–  Jeg synes mange av parolene i år er bra! Spesielt godt liker jeg Likestilling i arbeidslivet = Likelønn og hele stillinger. Et likestilt arbeidsliv er en viktig forutsetning for at kvinner og menn skal ha de samme mulighetene

Ida Lindtveit, leder i KrF Ungdom

– Jeg er feminist og tror vi unge politikere kan få skikk på morgendagens likestillingsutfordringer om vi jobber systematisk med dette. I KrFU har vi jobbet aktivt og målrettet med å pushe frem kvinner, det har blant annet resultert i at fem av syv i vårt sentralstyre er kvinner, i tillegg til at første vara også er kvinne.

– Min drømmeparole er å gå i tog for at kvinner over hele verden skal få like rettigheter som menn. Hvert andre sekund står en jente barnebrud, det blir 39 000 per dag. Det er et helt vanvittig høyt tall. Barneekteskap er både et grovt brudd på barns menneskerettigheter, og dette er det viktig at vi jobber for å bekjempe.

Erling Laugsand, leder i Senterungdommen

– Ja, jeg er feminist.

– Senterungdommen har nettopp vedtatt at vi vil merke retusjert reklame. Så det måtte bli noe sånt som «Ekte kropp er topp, merk retusjert reklame». Ellers er vi veldig opptatte av likelønn.

Ingvild Endestad, rådgiver i Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

– Ja. Det bør alle være, men som kvinne og som minoritet er det soleklart at vi trenger feminisme. Feminisme handler om å påpeke og utfordre de strukturene som forfordeler noen mennesker og som begrenser andre. Med mindre du mener at noen grupper fortjener mer makt enn andre så bør du være feminist.

– Jeg er opptatt av at hvilket kjønn du har og hvilken kropp du har ikke skal påvirke mulighetene dine.Paroler som understøtter det vil jeg gå bak. I år går jeg under Skeiv ungdoms parole  «Transkamp er også kvinnekamp».

Bjørn-Kristian Svendsrud, 1. nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom

– Ja, jeg er en borgerlig hverdagsfeminist.

– Min drømmeparole er: «Bekjemp tvangsekteskap og kjønnslemlestelse NÅ!»
teskap og kjønnslemlestelse NÅ!»

Irina Lee, journalist og forfatter av boka «Shoppingfri»

– Selvsagt. Hva er alternativet?

– Likhet for alle - en gang for alle

Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål)

– Ja, jeg er feminist. Mange flere burde bevisst forholde seg til alt det innebærer.

– For meg vil det være «Målet oppnådd – full global likestilling og ikke-diskriminering»
Drømmeparolen må jo være synlig feiring.

Liv Tørres, direktør ved Nobels Fredssenter

– Selvfølgelig er jeg feminist, har vært det i alle år og også før alle på død og liv skulle kalle seg det. For meg henger kvinnekamp og frigjøring tett sammen med økonomisk selvstendighet, mulighet til å bestemme over egen kropp og om tilgang på makt.

– Kvinnekampen ut av de lukkede rom! Eller en skikkelig drømmeparole for en gang i framtida: La mennene også få slippe til!

Tove Wang, generalsekretær Redd Barna

– Ser ikke på meg selv som en typisk feminist, har aldri gått i 8. mars tog, men har jobbet hele livet for en mer rettferdig verden for barn – både jenter og gutter. Særlig jenter møter i mange land en urettferdig verden, nektes skolegang, giftes bort i ung alder, utsettes for overgrep og har liten mulighet til innflytelse på eget liv.

– Siden det er et faktum at jenter diskrimineres systematisk i store deler av verden og er overrepresentert blant barn som ikke får innfridd rettighetene sine, sier jeg: La alle jenter overleve, lære og være trygge!

Cecilie Hellestveit, Midtøsten-forsker, ILPI

– Nei, ikke dersom det betyr å kjempe for at kvinner og menn skal behandles helt likt av samfunnet. Kvinner og menn har flere biologiske forskjeller som gjør at de ikke bør behandles som om de var helt like. Ja, dersom det innebærer å være for det selvsagte – lik lønn for likt arbeid, at alle yrker skal være åpne for begge kjønn, og at glasstaket skal bort. Og ja, dersom feminist er en som kjemper for å bevare frigjøringen fra endimensjonale kjønnsrollemønstre, og for et samfunn hvor individer selv får definere sine roller og legninger og sine moralske grenser så lenge det ikke skader andre.

– There is a special place in hell for women who don’t help other women.

Susan Brownmiller, forfatter

– Ja. Jeg var feminist før det var noen feministbevegelse, men bevegelsen ga meg en stemme.

– Jeg velger tre: Legaliser abort i alle land, stopp seksuell trakassering og stopp trafficking.

Anne Holt, forfatter

– Selvsagt er jeg feminist. Feminisme er overbevisningen om at kjønnene er likeverdige og skal ha samme muligheter, samt forståelsen av at strukturelle samfunnsforhold fortsatt motvirker realiseringen av dette. Ikke å være feminist virker ganske underlig på meg, for å være ærlig. Og innsiktsløst.

– Jeg har ikke gått i 8.marstog siden jeg var student, og er lite begeistret for paroler. Det viktigste med 8. mars - blant svært mange viktige saker - er å rette søkelyset mot kvinners rettigheter i et internasjonalt perspektiv, også der kvinner ikke engang har samme formelle rettigheter som menn.

Marna Haugen Burøe, blogger
– Jeg visste ikke at jeg var feminist, og skrev på bloggen at jeg ikke var det. Da fikk jeg passet påskrevet fra lesere som bad meg sette meg inn i betydningen. Da skjønte jeg at jeg er feminist! Jeg tror at ekstremgrupper som Ottar har medført at ordet «Feminist» ofte blir misforstått og innsnevret.

– Stemmerett for alle kvinner i alle land.

Sigri Sandberg, journalist og forfatter av bøkene «Polarheltinner» og «Frykt og jubel i Jotunheimen»

–  Ja, men med min egen definisjon.

– RESPEKT! RAUSHET! YDMYKHET!

(Stillhet).

– Flere kvinnfolk til fjells - flere
mannfolk på yoga!

Anniken Hauglie, arbeids- og sosialminister, Høyre

– Ja, jeg er feminist!

–  Lik rett til utdanning for alle verdens jenter! Like muligheter til alle, uavhengig av kjønn.

Nazneen Khan-Østrem, forlagsredaktør

– Ja. Jeg gidder ikke å begrunne det.

– Bekjemp æresdrap – hvor enn det finner sted!

Susanne Kaluza, redaktør i Kvinneguiden

–  Selvsagt. Jeg trives med stemmeretten min.

–  «Seier’n er vår.»  Den parolen skal opp den dagen alle mennesker har lik innflytelse, like rettigheter og like muligheter, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva slags kjønn de er født med.  I år blir det vel for likelønn eller bedre abortrettigheter. Det er mye å kjempe for.

Linn-Elise Øhn Mehlen, leder i Rød Ungdom

– Ja. Når vi vet at kvinner bare tjener 88 prosent av det menn gjør, og når høyresida fortsatt ønsker å innskrenke damers rett til abort-da er det behov for en folkelig og progressiv feminisme.

–  Drømmen er å en gang kunne gå under parola Kvinnefrigjøring: check.

Kjetil Siem, generalsekretær Norges Fotballforbund

–  Ja, men mer i store deler av resten av verden enn her. Vi er langt fremme i Norge. For meg er æresdrap det aller vanskeligste å forstå.

– La jenter bestemme selv hva de vil.

Hilde Restad, førsteamanuensis og USA-forsker:

– Selvsagt. Jeg tenker at alle som mener kvinner og menn er likeverdige er feminister. Kanskje de bare ikke vet det. Da jeg bodde i USA var det å kalle seg feminist sett på som radikalt – selve ordet trenger nok bare en relansering i visse kretser.

– Jeg liker den parolen i år som krever en havarikommisjon for partnerdrap. Det er noe paradoksalt med at Norge har kommet veldig langt i likestillingen, men har – så vidt jeg skjønner – store problemer med vold mot kvinner. Dette må vi ta tak i.

Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap

– Det avhenger av definisjonen. Jeg er for likestilling mellom kjønnene, basert på vårt felles menneskeverd. Dette er det menneskesyn vi har hatt i flere tusen år i Vesten, basert på gresk filosofi og judeo-kristen etikk. Jeg er mot et syn som forfekter at alt kjønn er sosialt konstruert og at biologi derfor ikke er viktig. Kjønnsroller er ofte sosialt konstruert, men det finnes likevel en mannlig og kvinnelig natur.

– Jeg synes 8.-mars-feiringen i Norge er altfor fokusert på norske forhold. Jeg vil ha oppmerksomhet mot de forferdelige overgrep som jenter og kvinner lever med hver dag i andre deler av verden. Paroler jeg vil ha i tog er disse:  «Lik rett til å bli født!» (jenter blir abortert bort systematisk i India, Kina og andre steder), «Lik rett til utdanning!» (jenter diskriminineres i Midt-Østen og Asia), «Lik rett til eiendom og arv!» (problem i store deler av verden hvor kvinner teller som en «halv mann»), «Lik rett til ekteskap og skilsmisse!» (kvinner har ikke samme rett som menn i store deler av verden), «Slutt på barnebruder!» (jenter selges som barnebruder av fedrene I svært mange land). Listen kan dessverre forlenges, for jenters og kvinners basale menneskerettigheter - å være likestilt med mannen - mangler i enormt mange land i verden. Hvorfor kan ikke rike og likestilte kvinner med store kunnskapsressurser som oss ta I et krafttak for medsøstre som berøves det aller mest basale I livet på kvinnedagen? Jeg synes vi har mistet perspektivet og blitt oss selv nok.

Geir O. Pedersen, Norges FN- ambassadør

– Ja. Likestilling er helt avgjørende for at verden skal nå våre nye mål om en bærekraftig utvikling.

– På tide med kvinnelig FN-sjef.

Kari Elisabeth Kaski, generalsekretær (SV)

– Ja, såklart.

– Det er mange viktige saker å ta av! I år er det passende å si «solidaritet med kvinner på flukt». Ellers vil jeg alltid gå bak parolen for likelønn.

Are Sjaastad, leder i Reform, ressurssenter for menn

–  Som mann ønsker jeg ikke å kalle meg feminist. Men jeg er selvsagt for full likestilling. Vi hadde aldri vært der vi er i dag uten kvinnekampen.

– Lovfestet likedeling av foreldrepermen mellom kvinner og menn.

Liv Jessen, sosionom og tidligere leder for Pro Senteret, som jobber med spørsmål knyttet til prostitusjon.

– Jeg er feminist, såklart.

– Feminismen er grenseløs- gi vern til kvinner på flukt!

Tord Hustveit, leder i Unge Venstre

–  Ja, for kjønn skal ikke stå i veien for hvilke muligheter du har  i livet.

– Ulike kjønn, like muligheter.

Khamshajiny Gunaratnam, varaordfører i Oslo (Ap)

– Jeg er feminist fordi jeg erkjenner at vi ikke har likestilling mellom kvinner og menn. Jeg er feminist fordi jeg tror på likestilling og at vi kan komme dit med konkrete tiltak.

– «Ikke ferdig snakka».

Berit Ås, sosialpsykolog og politiker (SV)

– Ja, jeg er feminist. Men man må være klar over at feminisme tar forskjellige uttrykk verden over.

– Det er mange. Men Arnulf Øverland har et godt sitat: «Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv».

Karoline Steen Nylander, leder i PRESS Redd Barna Ungdom

– Likestilling er noe av det viktigste vi har, så ja, jeg er feminist!

–  Det aller beste hadde vært at det ikke var nødvendig med politiske krav på 8.mars, og at vi kun hadde hatt en folkefest for kvinner. Om jeg måtte velge vil jeg slå et slag for humor: bring the beaver back!

Mer fra Dagsavisen