Innenriks

– Instruert til å holde kjeft

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) får skylden for at det kan bli bygd 1.800 hytter i et uberørt område ved naturperlen Vassfaret.

Bilde 1 av 3

– Sanner har vært en pådriver til denne politikken hvor nærsynte kommuners ønsker om egen næringsutvikling og noen få nye arbeidsplasser får trumfe betydningen av å ta vare på naturområder av nasjonal interesse, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

– Sanner har instruert fylkesmennene til å holde kjeft i slike saker, og derfor fremmer de nå ikke innsigelser til planer slik som den i Vassfaret, når de burde ha gjort det, tilføyer han.

Færre innsigelser

Det Heimdal sikter til er et brev Sanner sendte fylkesmennene i februar 2014. I dette brevet heter det at «hensynet til lokal handlefrihet skal vektlegges særskilt i innsigelsesvurderingen».

Sanner skriver også at «fylkesmennene kun skal fremme innsigelser når nasjonale og viktige regionale interesser blir berørt».

Allerede kort tid etter at brevet ble sendt ut, ble antallet innsigelser som havnet på Sanners bord, vesentlig redusert. Kommunal rapport skrev i november 2014 at antallet innsigelser for dette året var det laveste på de siste ti årene.

Samtidig påpekte Kommunal rapport at i flere av tilfellene hvor fylkesmennene hadde kommet med innsigelser, var de blitt overkjørt av kommunalministeren. Dette gjaldt blant annet en omregulering av 1.000 dekar med matjord i Trondheim til boligformål.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Åpner for «ny by»

Milliardæren Olav Thon står bak planene om de 1.800 hyttene i Vassfaret. De er tenkt plassert i en område som ligger i Flå kommune i Buskerud. Fylkesmannen i Buskerud har kommet med sterke innvendinger til planene, men har likevel ikke levert noen innsigelse.

– Dersom fylkesmennene, som skal passe på at Stortingets politikk følges opp, får beskjed om å holde fingrene av fatet, så er det utrolig dårlig natur- og miljøpolitikk, rett og slett skremmende, sier Heimdal.

– I det uberørte området det er snakk om, planlegges det altså 1.800 hytter. Hvis vi tenker oss fire-fem personer i hver hytte, kan det til tider bli opp mot 10.000 personer der. Da blir det nærmest en ny by i Vassfaret.

Les også: Sanner overkjørte alle

Forsvarer prosjektet

Lokalbefolkningen i Flå er splittet om prosjektet.

– En slik utbygging vil bety langt mer trafikk og det vil bli press på å åpne opp for gjennomgående trafikk gjennom Vassfaret på vegene som i dag er stengt med bom, uttaler en av kritikerne, Tor Ola Skogstad til avisa Valdres.

Det hører med til saken at det mulige hytteområdet er planlagt helt opp til Vassfaret landskapsvernområde.

Varaordfører Kristin Gullingsrud (Bygdelista) i Flå, er likevel positiv til planene.

– Vi har mye uberørt natur, og dette er en mulighet til å utvikle bygda enda mer. Det kan bli mange arbeidsplasser av dette, sier hun til Dagsavisen.

Utbyggingsplanene er nå på høring fram til 5. april.

– Det vil alltid være innvendinger til slike planer. Vi får se på høringsuttalelsene når de kommer, og så ta det derfra, sier Gullingsrud om kritikken mot den mulige hyttebyen.

Les også: Sanner ignorerte fortettingsplan

– Nasjonal interesse

Heimdal presiserer at verken han eller Norsk Friluftsliv har noe imot hytter eller hyttebygging. Tvert imot er det mange ivrige hyttebrukere blant de 805.000 medlemmene i ulike organisasjoner, som paraplyorganisasjonen representerer.

– Men det er viktig at samfunnet forvalter naturen på en god måte, poengterer Heimdal.

Dette er i altfor liten grad tilfellet nå, mener han.

– Når næringsinteresser er den ene delen av regnestykket, har naturen ofte ingen verdi når den disse verdiene veies opp mot hverandre, sier Heimdal.

Det er derfor viktig at noen har et overordnet perspektiv i slike saker, påpeker han.

– Det må sikres at fylkesmenn og direktorater har en funksjon når det er snakk om viktige beslutninger som enten i seg selv har nasjonal interesse, eller når det er snakk om ulike prosjekter som i sum har nasjonal interesse.

Les portrett: Sannheten om Sanner

– Flest mulig saker bør løses lokalt

– Regjeringens syn er at flest mulig saker bør løses lokalt.

Slik svarer Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) på kritikken fra Norsk Friluftsliv.

– Når KMD behandler innsigelsessaker må vi alltid balansere ulike hensyn og interesser opp mot hverandre, sier statssekretær Per-Willy Amundsen (Frp), som svarer for Jan Tore Sanner.

– Det vil aldri bli slik at alle blir fornøyde ved slike avveininger, det ligger i sakens natur. Samtidig er denne regjeringen opptatt av å legge til rette for arbeidsplasser, vekst og verdiskapning - det har ikke alltid vært tilfelle tidligere. Vi vektlegger også sterkere lokaldemokratiet og de vurderingene som gjøres lokalt, fortsetter Amundsen.

Redusert bruk av innsigelser, er del av dette.

– Regjeringen vil at samarbeid og gode prosesser skal redusere bruk av innsigelser, sier Amundsen.

– Regjeringen ønsker mer fortgang i planprosesser og færre omkamper. Flest mulig saker bør løses lokalt, tilføyer han.

Statssekretæren sier også at det ikke er riktig at regjeringen ikke vektlegger hensyn til natur og friluftsliv i innsigelsessaker.

Mer fra Dagsavisen