Innenriks

Erstatter diesel

Norsk Lastebileier-Forbund skal sammen med Transportøkonomisk Institutt teste ut et nytt biodrivstoff.

HVO100 er et syntetisk biodrivstoff som har samme egenskaper som diesel, og det kan dermed benyttes i tungtransport.

I første omgang skal fire lastebiler fra de fire største merkene – Scania, Volvo, Mercedes-Benz og etter hvert også MAN – tanke HVO100. Prosjektet rullet i gang 1. mars, og underveis skal lastebilenes tilstand bli kontinuerlig logget ved hjelp av produsentenes egne analyseverktøy. Utslipp, forbruk og kjøremønster vil bli kartlagt og sammenlignet med tilsvarende kjøretøy som bruker konvensjonell diesel. Sjåførene skal også intervjues for å finne ut om de merker noen endringer i kjørbarheten fra førersetet. Etter tre måneder skal testdataene analyseres.

– Vi skal få tilgang på alle dataene som logges om bord i bilene. For oss er NOx-utslippet mest interessant, sier Rolf Hagman, forsker i Avdeling for sikkerhet og miljø ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Vegetabilsk

HVO100 er laget av vegetabilsk avfall og er en begrenset ressurs.

– Det finnes flere måter å lage det på. En mulighet er å se på skogbruk. I en tid som blir mer og mer papirløs, kan skog være en ressurs man kan bruke.

Hagman sier man kan lage HVO av naturgass, noe som gjøres i land der gassen i seg selv ikke verdt noe. For det er et poeng at drivstoffet må komme med en konkurransedyktig pris. I Norge kan dette skje gjennom skattefordeler og avgiftslette.

– Det offentlige kan også være en bidragsyter på etterspørselssiden, i og med at de har et uttalt mål om at den offentlige transporten skal bli miljøvennlig. Her vil miljøaspektet være viktigere enn det økonomiske, sier Hagman.

Ruter jobber mot å tilby en helt fossilfri kollektivtransport i Oslo og Akershus fra og med 2020. Da tar de all transport over på fornybar energi.

– Bør lages i Norge

– Bruken av HVO blir bare ett trinn på veien mot noe helt annet. Nå ser vi ingen entydig løsning, men må planlegge for en miks av teknologier. I løpet av tiåret 2020 til 2030 kommer det store teknologiskiftet med elektrifisering av kollektivtrafikken. Vi er forberedt på det, men rekker ikke dit innen 2020, sier Ruters administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i en melding på Vegnett.no.

HVO100 som i dag finnes på seks stasjoner i Norge, er produsert av finske Neste. Hagman i TØI sier at det selvsagt bør lages i Norge hvis det skal satses på i stor skala. (NTB Tema)