Innenriks

Flere etter kutt

Selv om hundrevis av bankfilialer er lagt ned, har antallet bankansatte økt.

Bilde 1 av 2

I 2000 hadde forretnings- og sparebankene totalt 1.457 hovedkontor og filialer. I 2014 var det igjen 1.042, altså 415 færre, ifølge tall fra Finans Norge.

Samtidig var det 24.771 bankansatte i 2000, mot 25.437 ved inngangen til 2015, en økning på 666.

Sagt på en annen måte: Antallet filialer ble redusert med 28,5 prosent, samtidig som antallet ansatte økte med 2,7 prosent.

Antallet ansatte har økt også til tross for at mange av oppgavene er blitt overlatt kundene, påpeker Audun Skeidsvoll, direktør for forbrukerpolitikk i Forbrukerrådet.

LES OGSÅ: Nå er vi gjør det selv-landet Norge

– Selvbetjente kunder

– Vi ser mye positivt ved den teknologiske utviklingen i bankene, men tjenesteutøvelsen er veltet over på forbrukerne. Nå sitter vi og taster inn lange kidnummer og gjør andre oppgaver bankansatte gjorde for oss før, poengterer han.

Dette bekreftes av Trond Bentestuen, konserndirektør for personmarkedet i DNB.

– Kundene er i stor grad blitt selvbetjente, uttalte han da han varslet nedleggelse av 59 nye DNB-filialer.

Økningen i det totale antallet bankansatte de siste årene, framstår dermed som dobbelt merkelig.

Tom Staavi, som er informasjonsdirektør i Finans Norge, har følgende forklaring på den tilsynelatende paradoksale utviklingen:

– Det har i perioden vært stor grad av dynamikk gjennom å bygge opp ny kompetanse. Næringen har hatt en betydelig produktivitetsvekst i perioden, skriver han i en epost til Dagsavisen.

Staavi tilføyer at «den store avskallingen» i antallet ansatte, «fant nok sted allerede tidlig på 1990-tallet da vi hadde vår bankkrise».

– Mye dilldall

Audun Skeidsvoll i Forbrukerrådet har et annet syn på saken.

– Vi forventer at tjenestene blir billigere, sier han, med utgangspunkt i de potensielt store innsparingene som ligger i både filialnedleggelser og mer selvbetjente kunder.

– Med de nye løsningene gjør kundene mer av transaksjonene selv. Da må tjenestene også bli rimeligere og utvikle seg, påpeker han.

Samtidig stiller Skeidsvoll et stort spørsmålstegn ved bankenes bruk av ressursene.

– Mange årsverk er blitt flyttet fra filialene til utvikling og salg av nye produkter, som, unnskyld utrykket, omfatter mye dilldall, slik som garanterte spareprodukter og svært kompliserte produktpakker, mener Skeidsvoll.

– Det er heller ikke slik at kundene alltid får god rådgivning. Det svenske Konsumentverket testet i 2014 forbrukernes forutsetninger for å gjøre gode valg innen investering. Testene viste at de som ikke fikk noen form for bistand fra bankenes profesjonelle rådgivere, gjorde de økonomisk mest rasjonelle valgene, fortsetter han.

«Riktig kompetanse og god rådgivning» er like fullt noe DNB fortsetter å satse tungt på. I forbindelse med meldingen om nedleggelsen av 59 nye filialer, ble det også varslet en økning av bemanningen i bankens kundesenter.

Nyeste fra Dagsavisen.no: