Innenriks

781 asylbarn forsvunnet fra norske mottak

Siden 2013 har 781 barn forsvunnet sporløst fra norske asylmottak. Av de er 178 enslige mindreårige asylsøkere.

– Det vi først og fremst er bekymret for er enslige mindreårige asylsøkere, sier seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Jon Ole Martinsen.

2015 ble et rekordår for antallet asylankomster til Norge. Til sammen 31.145 søkte asyl i fjor, ifølge UDI.

LES OGSÅ: – Rykter på sosiale medier uten rot i virkeligheten

Enslige mindreårige

Men av de over 31.000 er det også mange som har forsvunnet sporløst. I fjor var det 2.207 asylsøkere som forsvant fra norske mottak uten å si ifra hvor de dro. Av de var 301 barn. 73 var enslige mindreårige asylsøkere. Det viser tall fra UDI som Dagsavisen har fått tilgang til.

I 2013 og 2014 forsvant det henholdsvis 1.743 og 2.482 folk fra norske asylmottak. Av disse var 230 og 250 barn, og av disse 63 og 42 enslige mindreårige asylsøkere. Det betyr at de siste tre årene har til sammen 178 enslige mindreårige asylsøkere forsvunnet sporløst fra norske asylmottak.

Det er særlig asylbarna uten omsorgspersoner rundt seg NOAS er bekymret for.

– Dette er barn som er i en veldig sårbar situasjon. Vi ser at deres livssituasjon gjør at de er i faresonen for å bli plukket opp av nettverk vi ikke ønsker. Det kan være voksne som utnytter dem til kriminelle handlinger, sier Martinsen i NOAS.

– Dette er en gruppe både vi, Redd Barna, Barneombudet og en rekke andre barnefaglige organisasjoner har etterspurt tettere oppfølging på, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!                     

Frykter menneskehandel

Spesialrådgiver for flyktningfeltet i Redd Barna, Camilla Engeset, synes at tallet på bortkomne barn er altfor høyt.

– Vi har lenge vært svært bekymret for de enslige mindreårige som forsvinner fra mottak. Vi mener altfor lite har blitt gjort både for å stoppe barna fra å forsvinne, og for å finne barna igjen når de forsvinner. Det er en stor bekymring at barn som kommer til Norge forsvinner uten at vi vet hva som skjer, sier Engeset, og legger til:

– Vi vet at mange mindreårige før de kommer til Norge er veldig utsatt for menneskehandel, vold og overgrep på vei til Europa. Det er en fare for at de blir det også etter de har kommet til Norge, sier hun.

Engeset sier Redd Barna i en årrekke har krevd handling fra myndighetene for å forhindre at barn forsvinner sporløst.

– Vi har ment at det må mye bedre samarbeid på plass. Det er ingen som virkelig tar ansvar. Vi må behandle det som om det er våre barn som forsvinner. Hvert eneste barn som forsvinner mener vi er et for mange, og hvert eneste må man lete etter og finne ut hva som har skjedd med, sier hun.

LES OGSÅ: En av fem enslige asylsøkere flytter til Oslo

Papirløse

Ifølge UDI er det ulike grunner til at asylsøkere forsvinner fra mottak. Mange reiser til andre europeiske land for å søke asyl der, mens mange reiser tilbake til nærområdene eller hjemlandet. Men mange velger også å gå under jorda og leve som papirløse enten i Norge eller i andre land.

Forfatter Simon Stranger har skrevet en rekke bøker om papirløse asylsøkere. Han sier at livet som papirløs i Norge er et liv uten rettigheter.

– Uten ID-papirer kan du ikke få jobb, mobiltelefon eller adresse. Du kan ikke gå til legen, og du kan ikke anmelde ting til politiet. Vi vet at mange i stor grad lever fra hånd til munn. De er også lette å utnytte på det svarte arbeidsmarkedet fordi de ikke kan si ifra, sier han.

Stranger sier det er vanskelig å vite nøyaktig hvor mange papirløse som lever i Norge, men at det kan være snakk om så mange som 10.000.

Ingen i UDI hadde anledning til å la seg intervjue i går, men i en generell kommentar til Dagsavisen skriver de følgende:

– UDIs ansvar er å sørge for - og sette krav til - at asylmottakene har et godt samarbeid med og gode varslingsrutiner overfor politi og barnevern. Vi ser at mottakene tar denne oppgaven på største alvor. Når personer blir borte på en mistenkelig måte, er det politiet som har ansvaret for å undersøke saken videre.

LES OGSÅ: Vil ta imot flere flyktningbarn

Nyeste fra Dagsavisen.no: