Innenriks

Frykter våpen på avveie

Norske myndigheter gjennomfører ikke fysiske kontroller for å forsikre seg om at land som kjøper norske våpen og annet forsvarsmateriell, ikke selger utstyret videre, ifølge ny rapport.

Bilde 1 av 3

– Det utstedes sluttbrukersertifikater som sier at mottakerlandene ikke skal selge videre, men det siste året har det vært utallige eksempler på at norsk militært utstyr har havnet på avveie. Norske jagerfly har endt opp hos en amerikansk milliardær, norske beltevogner har havnet i Sudan og norske marinefartøy brukes av en privat marinestyrke i Nigeria. Systemet for å hindre at norske våpen kommer på avveie er dermed ikke godt nok.

Det mener Hanne Sofie Lindahl, leder av Changemaker, Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon, som har bestilt den nye rapporten. Den er skrevet av statsviterne Olga Abilova og Maxime de Taisne, til vanlig forskere ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt og International Peace Institute.

LES KOMMENTAR: Fredsnasjon og våpenlanger (Irene Halvorsen)

– Misforstår

Politisk rådgiver i utenriksdepartementet Peder Egseth (H) mener Changemaker har misforstått konkrete enkeltsaker.

– Når Lindahl hevder «norsk militært utstyr» er på avveie, er premisset for en slik uttalelse galt. Sakene Lindahl trekker fram, dreier seg om sivilt utstyr som ikke er lisenspliktig. Disse sakene er blitt redegjort for i detalj overfor kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget, og vi er litt overrasket over at man ikke har fått med seg dette, sier Egseth i et skriftlig svar til Dagsavisen.

Rådgiveren viser videre til at de to F-5 flyene er solgt til et selskap registrert av amerikanske myndigheter som godkjent mottaker av denne typen utstyr, og som opererer på vegne av amerikanske myndigheter.

– Utenriksdepartementet er ikke kjent med at våpen fra Norge er kommet på avveie. Vi godkjenner ikke salg dersom søknaden gjelder et land hvor man anser at det er en uakseptabel risiko for at våpnene er ment for avledning. Vi har gjentatte ganger avslått søknader av denne typen, noe som også rapporteres i de årlige stortingsmeldingene om eksport av forsvarsmateriell, sier Egseth.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

UD: Ikke riktig

Changemaker mener at Norge må begynne å iverksette stikkprøver for å forsikre seg om at videresalg ikke skjer. Så langt har Norge «aldri utført post-leveringsverifikasjoner grunnet mangel på juridisk, institusjonell og materiell kapasitet til å gjøre det», slår rapporten fast.

Lindahl støtter forslaget om stikkprøver fullt ut.

– Hyppige og tilfeldige kontroller vil være en god løsning for å se om sluttbrukersertifikatene overholdes, mener hun.

Egseth mener bildet som tegnes av manglende kontroll er feil.

– Departementet har mulighet til å ta i bruk en rekke kontrollmuligheter, også gjennom våre utenriksstasjoner. Det er ikke riktig at dette aldri er blitt utført, sier Egseth.

LES OGSÅ: – Kan alltid havne hos banditter

Milliardeksport

Tirsdag var det høring på Stortinget om den norske eksportkontrollen i tilknytning til det omfattende salget av norsk forsvarsmateriell i 2014. Fra 2013 til 2014 rykket Norge opp fra 19. til 17. plass over verdens største eksportører av våpen og militært utstyr, selv om den totale omsetningen gikk ned med 15 prosent. Til sammen eksporterte Norge forsvarsmateriell for 3,6 milliarder kroner i 2014, hvorav 2,9 milliarder utgjorde militært utstyr, ifølge Changemaker.

Organisasjonen har lenge vært opptatt av å få bedre kontroll med våpeneksporten, blant annet for å forhindre menneskelige lidelser i Midtøsten.

– Vi må slutte å eksportere til undertrykkende regimer i Midtøsten. Vi må slutte å øke deres militære kapasitet og evne til undertrykkelse, anmoder Lindahl.

– Den verste saken

– Den verste saken i år er Saudi-Arabias krig mot Jemen. Som leder av en koalisjon har Saudi-Arabia bombet skoler, brukt klasevåpen og gjort seg skyldig i krigsforbrytelser. Og dette er et land som Norge har solgt forsvarsmateriell til i mange år.

– Hvilke andre land i regionen selger Norge til?

– I tillegg til Saudi-Arabia er det snakk om Qatar, Oman, De forente arabiske emirater og Kuwait. Det er bare Emiratene og Kuwait som har mottatt våpen og ammunisjon, mens de andre har mottatt kjøretøy, kommunikasjonsutstyr og slike ting. Men denne forskjellen har ikke noen betydning. Det norske materiellet styrker uansett regimenes kapasitet.

– Hva tilsier at det er nødvendig å forsikre seg om at nettopp disse landene ikke selger norsk forsvarsmateriell videre?

– Når Norge eksporterer til autoritære regimer, som per definisjon er ustabile, er det enda større fare for at dette utstyret havner på avveie. Vi har sett flere tilfeller av at våpen er flyttet fra ett land til et annet. Våpnene flytter seg til neste borgerkrig, svarer Lindahl.

LES OGSÅ: – Vi har ikke lenger noe forsvar

– Også NATO-land

– Men vårt ønske om mer kontroll begrenser seg ikke bare til Saudi-Arabia og andre autoritære regimer, fortsetter hun.

– Vi må styrke håndhevingsmekanismene overfor alle land vi selger militært utstyr til. I dag utsteder ikke Norge sluttbrukersertifikater til NATO-land eller andre nære allierte. I stedet baserer vi oss på tillit. Det mener vi er naivt. Vi må vite hvor norske våpen havner uansett.

Andre land, som Tyskland og USA, har allerede velfungerende systemer for sluttbrukererklæring, ifølge Changemaker.

– Så det er ikke slik at vi må finne opp kruttet på nytt for å kunne forsikre oss om at våpen ikke havner på avveie, påpeker Lindahl.

– Hvordan vil dere jobbe videre med denne saken?

– Vi har allerede bedt Stortinget om å be Utenriksdepartementets utredningsseksjon om å se på andre lands sluttbrukersystemer, for å finne ut hvordan vi best kan styrke systemet i Norge. Vi jobber nå også iherdig med å få flertall på Stortinget for å få en stans i eksporten til diktaturer.

KOMMENTAR: Helt ute av kontroll