Innenriks

Teknologien endrer jobbhverdagen

Stadig ny teknologi fører til store endringer i arbeidslivet. Roboter og avanserte dataprogrammer overtar mer og mer av manuelt arbeide.

«Remix» – det nye arbeidslivet er temaet på NHOs årskonferanse, som starter 7. januar i Oslo Spektrum.

Endring

– Vi står overfor store og fundamentale endringer i arbeidslivet. I årene fremover kommer vi til å samhandle med teknologien på måter vi ikke har sett maken til tidligere. Det er dette som gjør endringene annerledes. Derfor må vi ha en bred tilnærming og se dette fra mange sider, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund til nho.no.

Remiksen av arbeidslivet dreier seg om hvordan bruk av ny teknologi endrer måten vi jobber på. Eksisterende ting settes sammen på nye måter, til noe eget. Dette skjer hurtigere enn noen gang.

Mange hevder vi står overfor en ny industriell revolusjon.

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse jobber en go del med dette temaet.

– Det som er riktig å si, er at den nye teknologien vil endre innholdet i mange yrker, sier han til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Godt rustet

– Det snakkes om om en ny industriell revolusjon. Er Norge rustet til å ta imot denne?

– Jeg tror vi er godt rustet. Vi har en kompetent og omstillingsvillig arbeidskraft, sier Bjørnstad.

– Er Norge flinke nok til å omstille seg raskt nok?

– Vi er verdensmestere i akkurat det.

– Hva vil være de viktigste grepene for norsk næringsliv i 2016?

– 2016 vil bli preget av andre ting, som fallet i oljeprisen og internasjonal lavkonjunktur. Vi har opplevd en veldig svak kronekurs, og vi ser at norsk industri er flink til å omstille seg, og utvikle potensial i nye ekspertområder. På lengre sikt, vil helseteknologi gi muligheter for næringslivet å gripe tak i, sier sjeføkonomen.

LO-leder Gerd Kristiansen deler Roger Bjørnstads synspunkter.

– Det kommer til å bli færre industriarbeidere, men flere operatører. En del måter å jobbe på, blir borte. Samtidig vil det komme mange nye måter å jobbe å. Dette betyr ikke at det blir færre jobber, men andre typer jobber, skriver hun i en E-post til Dagsavisen.

Les også: Frykter for jobbene

Byr på muligheter

– Den teknologiske utviklingen byr på mange muligheter for Norge. Vi har verdens mest kompetente og omstillingsdyktige arbeidstakere, og Norge som nasjon er og skal være i førersetet internasjonalt i framtida. Mulighetene for verdiskaping er store. Norske arbeidstakere har alltid vært med på å effektivisere drift og deltatt og bidratt til innovasjon i bedriftene. Vi kan også redde norske arbeidsplasser med ny teknologi. Utviklingen har gjort at en rekke norske bedrifter nå kan flagge hjem produksjon. Takket være sveiseroboter har Kleven verft kunne hente produksjon hjem til Norge. Ekornes er et av flere lignende eksempler i møbelindustrien. Det norske partssamarbeidet i arbeidslivet, som jo først og fremst foregår ute i bedriftene, gjør at også arbeidstakerne har en solid hånd med på rattet, sier hun videre.

– Er Norge rustet til å ta imot det som omtales som en ny teknologisk revolusjon?

– Den teknologiske utviklingen kan redde hele industrigrener og mange arbeidsplasser i Norge. Vi har også mange fortrinn i Norge med sterke miljøer i industrien, næringslivet og forskningsmiljøene. Vi har lenge tatt til orde for en ny norsk industripolitikk, der det også tas hensyn til at vi trenger mer automatisering. Men da trenger vi en regjering som ikke insisterer på å være næringsnøytral. Vi må tørre å peke på hva vi er best på, og satse enda mer på det, sier hun.

Mer fra Dagsavisen