Innenriks

– Klimaflyktningene kommer

Klimaflyktningene er på vei, mener Verdens flyktningorganisasjon og FNs høykommissær for flyktninger. Utkast til klimaavtale anerkjenner problemet.

Bilde 1 av 3

Av Erik Martiniussen og Marie Melgård

PARIS (Dagsavisen): – Det er ingen tvil om at vi vil få millioner av flyktninger, om den globale oppvarmingen ikke stanser, sier Volker Türk, underdirektør i FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), til Dagsavisen.

– Dette er ekte, det vil ikke forsvinne, sier leder for FNs flyktningorganisasjon (IOM), William L. Swing.

LES OGSÅ: Hermstad tordner mot regjeringen: – Skjønnmaler klimaproblemet

Vil koste

Mens klimaforhandlingene i Paris går inn i sitt siste døgn, la UNHCR og IOM i går fram nye tall som viser at klimaendringene vil gi flere flyktninger. Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, snakker om hundretalls millioner av flyktninger.

Nå kan det se ut som om flyktningproblemet blir anerkjent i den nye klimaavtalen. I forslaget til ny avtale omtales klimaflyktninger som et problem som må adresseres. Det mener Swing i IOM er bra.

– Dette er første gang denne utfordringen anerkjennes av et UNFCC-dokument, sa Swing på en pressekonferanse her i Paris.

Han viste til avtaleutkastet som nå er til diskusjon.

– Storskala migrasjon kommer til å bli vanlig i dette århundret, men landene er dårlig forberedt på å håndtere situasjonen. I dag bygger vi murer i stedet for broer, sa han.

Jan Egeland, som var med på presentasjonen, mener klimaflyktningene nå må tas på alvor.

– Tror vi på forurenser betaler-prinsippet, så er det helt nødvendig at vi i vestlige land investerer penger for å hjelpe de hundrevis av millioner av mennesker som nå trues, sier han til Dagsavisen.

– Annethvert sekund blir et menneske drevet på flukt av krig og undertrykkelse. Hvert sekund blir et menneske drevet på flukt av naturkatastrofer. Det er realiteten og det må vi forholde oss til, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Dobling av flyktninger

Ifølge UNHCR har antallet mennesker som flykter fra naturkatastrofer, inklusive ekstremvær, doblet seg siden 1970-tallet.

– I perioden 2008 og fram til i dag har i gjennomsnitt 22,5 millioner mennesker blitt drevet på flukt hvert år som følge av naturkatastrofer. Det er en dobling siden 1970-tallet, sier Volker Türk til Dagsavisen.

Han er underdirektør i UNHCR, og mener situasjonen er svært bekymringsfull.

– Dette er et stort og økende problem, som vi må lære oss å håndtere, sier han.

En av utfordringene er at klimaflyktninger ikke er en anerkjent kategori.

– Når det gjelder flyktninger fra klimaendringer, så har vi ingen internasjonalt anerkjent definisjon, sier Türk.

Konsekvensen er at slike mennesker ikke får flyktningstatus på lik linje med andre. Jan Egeland mener klimaflyktningene må anerkjennes.

– Dette er ikke mennesker som vil flytte, men som er tvunget til det. Vi har vært altfor bakpå når det gjelder å gi denne gruppen beskyttelse, sier han.

Organisasjoner som Oxfam International har lenge ment at klimaendringene allerede er en viktig drivkraft bak flyktningkrisen. De får støtte fra Monique Barbut, som er generaldirektør i FN-sekretariatet som skal bekjempe ørkenspredning (UNCCD).

LES OGSÅ: Øystater kan rammes hardt

Bensin på bålet

– I 2025 vil 2,5 milliarder mennesker, det vil si 20 prosent av verdens befolkning, bo i områder med tørke. Folk vil gjøre det eneste rasjonelle, de vil flykte, sier hun.

Hun mener varmere klima var en av drivkreftene bak konflikten i Syria.

– Vi må ikke glemme at Syria opplevde sterkt tørke mellom 2006–2011. 75 prosent av bøndene opplevde at avlingene sviktet. 85 prosent mistet buskapen sin. Folk flyttet inn til storbyene som allerede var overfylt av flyktninger fra andre steder, forklarer hun.

Oxfam International mener på sin side tørke i Russland var med på drive opp matvareprisene, og at dette indirekte var med på å skape grunnlaget for den arabiske våren.

– Det er vanskelig å påviser direkte sammenhenger. Men det er ingen tvil om at klimaendringer i dag er en av driverne bak migrasjon, sier Volker Türk.

LES OGSÅ: Hva skjer med skogen?