Innenriks

Slutt på politibevæpningen

Fra tirsdag skal politiet i Norge ikke lenger være bevæpnet. På grunn av den nedjusterte trusselvurderingen fra PST avsluttes den midlertidige bevæpningen av politiet.

Politiets Fellesforbund mener det er en «ekstremt dårlig vurdering» å avslutte den midlertidige bevæpningen av politiet.

– Vi kan ikke se at trusselen mot politiet er redusert nok til at det er fornuftig å fjerne bevæpningen, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

– Politidirektøren understreket selv at trusselnivået ikke er nede på det nivået som var før den midlertidige bevæpningen ble igangsatt. Politiets Fellesforbund finner det særdeles uklokt å avslutte den midlertidige bevæpningen, sier han.

– Lavere trusselnivå

Politidirektør Odd Reidar Humlegård kunngjorde fredag at den midlertidige bevæpningen av politiet skal avsluttes.

– Politidirektoratets samlede faglige vurdering er at det ikke er grunnlag for å fortsette den midlertidige bevæpningen. Derfor går vi nå tilbake til fremskutt lagring, sa Humlegård på en pressekonferanse.

Humlegård opplyser at den midlertidige bevæpningen vil opphøre fra og med tirsdag 17. november.

– PST angir et lavere trusselnivå nå enn for ett år siden. Sannsynligheten for et terrorangrep er redusert, herunder faren for angrep på personell fra forsvar og politi, sier Humlegård som en begrunnelse for å avslutte bevæpningen.

– Selv om PST vurderer terrortrusselen som lavere enn for ett år siden, er den ikke nede på det som var før i oktober i fjor. Dersom trusselnivået skulle skjerpes, er vi naturligvis beredt på å ta en ny vurdering, sier politidirektøren.

– Godt håndtert

Nesten 6.000 politifolk har vært imidlertid bevæpnet siden i fjor høst. Politidirektøren sier at det likevel ikke er brukt våpen mer i denne perioden enn tidligere år.

– Norsk politi er trent for å håndtere risikofylte situasjoner hver eneste dag. De er godt trent for å nedskalere situasjonen og løse situasjoner med minst mulig bruk av makt. Våre medarbeidere har etter min vurdering håndtert situasjonen med midlertidig bevæpning på en god måte, sier Humlegård.

Forlenget sju ganger

For ett år siden beskrev Politiets sikkerhetstjeneste en negativ utvikling i trusselbildet mot Norge, noe som gjorde at politiet fikk tillatelse til å bære våpen i fire uker. Den midlertidige bevæpningen startet 25. november i fjor, og hittil har Politidirektoratet anmodet om forlengelse sju ganger.

Sist gang i midten av oktober da regjeringen besluttet å forlenge politibevæpningen, men med en modell der politifolkene har en uladd pistol atskilt fra magasinet.

Etter at PST nå vurderer risikoen for et IS-angrep i Norge som mindre enn før, var spørsmålet om politiet ønsket å forlenge ordningen. (NTB)

Mer fra Dagsavisen