Innenriks

Frykter brann i asylmottak

Grunnet risiko for brann og ildspåsettelser har forsikringsselskapene tidoblet egenandelen og premien for å forsikre asylmottak – eller sagt opp hele avtalen.

Bilde 1 av 2

I går ettermiddag innkalte Utlendingsdirektoratet (UDI) Finansnæringen Norge og Driftsoperatørenes Forum (DROF) til krisemøte. Forsikringsbransjen mener at asylmottak nå etableres i bygg som ikke tilfredsstiller myndighetenes krav til brannsikkerhet. Derfor tidobles premier og egenandeler, og bransjen vil ikke forsikre bygg uten godkjente sprinkleranlegg, brannalarm, døgnvakt og maks 15 minutters utrykningstid fra brannstasjon. Det blir for dyrt for mange som nå ønsker å etablere asylmottak.

– Hvis ikke satsene senkes, eller staten går inn med garantier, kan mange asylmottak måtte stenge – og nye vil ikke bli bygd, sa Tore Vaagen, leder i DROF til Dagsavisen før møtet startet.

Vaagen har ledet asylmottaket i Sundal i mer enn 30 år og leder altså DROF som organiserer alle de kommunale asylmottakene, og noen private drivere. Mange har nå fått forsikringsavtalene oppsagt.

Etter møtet sa han:

– Det var en viss bevegelse mellom partene. Mer kan jeg ikke si.

LES OGSÅ: – Ingen andre kunne bodd her

Tidoblet over natta

– Forsikringspremien på Solbakken mottak ble over natta tidoblet, opplyser mottaksleder Arild Melvær i Flora kommune til Dagsavisen.

Melvær har drevet Solbakken kommunale asylmottak siden 1993 – et delvis desentralisert mottak som huser 150 barnefamilier og enslige asylsøkere med og uten barn. Da kommunen vurderte å utvide mottakskapasiteten ved Solbakken med 200 asylsøkere i gamle Florø sykehus, kom kravet fra forsikringsselskapet Protector: Premien ble økt fra 150.000 kroner som den er i dag til 1, 5 millioner. Samtidig ble egenandelen ved totalskade satt til 30 millioner kroner – 10 prosent av bruksarealet på 3000 kvadratmeter. Grunn: Selv om Solbakken skulle drive mottaket, har det ikke vært asylmottak i sykehuset tidligere.

Tirsdag denne uka sa bystyret nei til å utvide med 200 plasser. Sykehuset blir allikevel ikke frigitt til asylmottak.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Måtte avvise 260

Skottevik feriesenter i Høvåg i Lillesand skulle onsdag ha tatt imot 260 asylsøkere fra det nye ankomstsenteret i Råde i Østfold. Samme dag fikk styreleder Rolf Kåfjord beskjed fra Nemi forsikring om at forsikringsavtalen blir oppsagt hvis driften endres fra campingplass til akuttmottak. De 260 asylsøkerne som skulle flytte inn i campinghytter må fortsatt bli på mammutmottaket i Råde.

Også Neidenelven Eiendom i Kirkenes har fått oppsagt sin forsikringsavtale med Sparebank 1 fordi bygningen er bruksendret til asylmottak.

– UDI og justisministeren må gjerne mene at det skal lempes på kravene til standarden på asylmottakene fordi det kommer så mange, men når vi skal vurdere en forsikringsrisiko er vi opptatt av å redusere faren for at menneskeliv og eiendeler går tapt i en brann. Vi kan ikke være med på å senke kravene til beboernes sikkerhet, sier Fredrik Messel, direktør for skadeoppgjør i Protector.

Ifølge Messel er de fleste forsikringsselskapene ikke interessert i å forsikre asylmottak fordi risikoen for brann, branntilløp og skader er for høye.

– Påsatte branner i Sverige er ett av flere parametere vi er nødt til å vurdere når vi beregner premien, sier Messel.

Han synes at en egenandel på 30 millioner kroner gjenspeiler den risikoen det er å ha 200 asylsøkere nye asylsøkere i en kommune.

LES OGSÅ: Mottak satt i brann