Innenriks

– Alle må gjøre mer for klimaet

Klimagassutslippene fra EU, USA og Kina kan alene torpedere togradersmålet, viser ny forskning.

Bilde 1 av 3

Dersom EU, USA og Kina slipper ut like mye klimagasser i 2030 som de planlegger, kan vi vinke farvel til målet om maksimalt to grader temperaturstigning. Det viser ny forskning.

– Løftene om utslippskutt som EU, USA og Kina har gitt i forkant av klimatoppmøtet i Paris, gir veldig lite rom for at andre land i det hele tatt kan slippe ut klimagasser i et togradersscenario, sier klimaforsker Glen Peters ved CICERO Senter for klimaforskning.

Han er en av forskerne bak en ny artikkel, publisert i anerkjente Environmental Research Letters, som har vakt stor oppsikt.

LES OGSÅ: – Det er mye jobb foran oss

Helt nye tall

I desember møtes verdens ledere for å bli enige om en ny internasjonal klimaavtale. Målet er nettopp å begrense den globale oppvarmingen til to grader. Øker gjennomsnittstemperaturen på jorden mer enn det, kan det få katastrofale konsekvenser, mener forskerne. Men skal målet nås, må landene kutte langt mer enn de planlegger.

– For å nå togradersmålet, kan verden bare slippe ut en bestemt mengde CO2. Om vi tenker på utslippene som en pai som skal fordeles, blir spørsmålet hvor mye pai hvert enkelt land skal få, forklarer Peters.

– Med målene som er meldt inn, er situasjonen den at EU, USA og Kina alene spiser opp paien, forklarer han Dagsavisen.

I går la FNs klimasekretariat (UNFCCC) fram nye tall som viser hvor mye verdens land planlegger å kutte utslippene fram mot 2030. Totalt har 119 land, som representerer 86 prosent av verdens utslipp, levert slike planer. Om planene blir gjennomført, vil utslippene per person i verden gå ned med åtte prosent. Det er likevel ikke nok til å nå togradersmålet.

– Dette er et bemerkelsesverdig framskritt, men ikke nok, sa lederen for UNFCCC, Christiana Figueres, under pressekonferansen i går.

– Den gode nyheten er at uten disse planene, ville vi fått fire til fem graders oppvarming i år 2100. Med disse planene fullt implementert, får vi en temperaturstigning på under tre grader, sa hun.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Havet kan stige ti meter

Professor i klimaforskning Eystein Jansen ved Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen mener tre graders oppvarming vil være katastrofalt.

– Smeltingen av grønlandsisen har akselerert de siste ti årene. Hovedspørsmålet nå er hvor mye av isen som vil smelte og hvor raskt det vil skje, sier han.

– Med tre graders oppvarming vil veldig mye av isen både på Grønland og i Vest-Antarktis forsvinne, og allerede ved to grader er det sikkert at vi får en irreversibel havstigning, forklarer han.

Jansen var en av hovedforfatterne bak den siste klimarapporten til FNs klimapanel (IPCC) og er ekspert på fortidas klima.

– I forrige mellomistid var global temperatur ikke mer enn to grader høyere enn nå. Da var havnivået mellom fire og ti meter høyere enn i dag, og det er et minimumsanslag for hva vi vil få ved tre graders oppvarming nå, sier Jansen.

Han er meget bekymret for konsekvensene.

– Vi som lever nå, dømmer jordens befolkning til å streve med dette problemet i mange hundre år, forklarer han.

Han nevner hyppigere hetebølger, mer tørke og global matvarekrise som andre konsekvenser av tre graders oppvarming.

– Vil Sahara kunne spre seg til Sør-Europa, slik enkelte hevder?

– Ja. Først og fremst vil heten bli et problem. Men de sørlige delene av Spania, Italia og Hellas vil på grunn av dette kunne oppleve mye mer tørke også. Om det blir ørken eller halvørken, er mer usikkert, sier han.

Han forteller at også Karibia og sørvestlige deler av Nord-Amerika vil få langt mer tørke med to til tre graders oppvarming.

– Det er klart at de store økonomiene ikke gjør nok for å nå togradersmålet, sier han.

LES OGSÅ: Klimatog fra Oslo til klimatoppmøte i Paris

– EU kan gjøre mer

– EU og USA beveger seg i riktig retning, men de må bevege seg mye raskere, sier Glen Peters.

Han understreker at disse landene har et historisk ansvar for klimakrisen og mener de har store muligheter til å kutte raskere enn de planlegger.

– USA har mange lavt hengende frukter, eksempelvis i transportsektoren. EU og USA har dessuten kapasitet til å redusere utslipp mye raskere enn Kina og India. Ved å gjøre det, gir de mer fleksibilitet til India og andre fattige land som er i en mye vanskeligere situasjon, sier Peters.

– I Kina og India er det annerledes. De er midt oppe i en rask økonomisk utvikling med økende utslipp. Men det de kan slippe ut om vi skal nå to grader, er faktisk veldig lite. Selv om EU og USA kutter mye raskere enn de nå planlegger, må utslippene i Kina og India gå enda raskere ned, forklarer han.

– Alle må gjøre mer, sier Christiana Figueres.

Klimatoppmøtet i Paris starter 30. november.

Togradersmålet

  • Verdens ledere er enige om at gjennomsnittstemperaturen på jorden ikke må stige mer enn to grader. Skjer det, kan det utløse en rekke såkalte "feedback" effekter, som fører til irreversible og farlige klimaendringer.

Mer fra Dagsavisen