Innenriks

Høyre inviterer til asylforlik

Mandag skal alle partiene møtes hos Høyre for samtaler om asyl.

Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, har invitert alle de parlamentariske lederne på Stortinget til samtaler om dagens asyl- og innvandringssituasjon på mandag.
Det bekrefter politisk rådgiver Torbjørn Sølsnæs overfor Dagsavisen.

Invitasjonen kom bare timer etter at statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen hadde lagt fram et forslag til budsjett som skal dekke asylregningen som er forventet å overstige 9,5 milliarder kroner neste år.

Langsiktige utfordringer

Etter det Dagsavisen forstår skal samtalene være en sondering mellom partiene i lys av tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet som finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg presenterte i dag.

Les også:  – Vi har lagt fram tøffe tiltak

Positive

Flere partier har allerede varslet at de er interesserte i et forlik rundt asyl-situasjonen. Både Arbeiderpartiet, KrF og Venstre, stilte seg positive til forslaget.

Selv alle partiene er innstilt på å snakke sammen, er det høyst uklart hva partiene kan bli enige om. Parallelt med sonderingssamtalene, skal regjeringspartiene forhandle det faktiske budsjettforslaget med KrF og Venstre. Etter det Dagsavisen forstår skal Høyre ha et ønske om løse de langsiktige utfordringene i fellesskap.

På Senterpartiets landsstyremøte tidligere denne uka, lanserte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ideen fra talerstolen. Senterpartiet var første parti som tok til ordet for et bredt forlik i asyl-spørsmålet. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er godt fornøyd med Høyres invitasjon.

– Dette synes jeg er bra. Da vi var ferdig med vårt landsstyremøte tok vi kontakt med alle de parlamentariske lederne per epost og oppfordret spesielt de parlamentariske lederne i regjering om å ta dette videre. Det er veldig ønskelig at det er Høyre, som har statsministeren, som tar initiativet. Valgene vi står overfor har langvarige konsekvenser, derfor mener Sp at det er viktig med et bredest mulig forlik og sendte henvendelsen, sier Vedum til Dagsavisen.

Vedum tror partiene kan finne sammen i spørsmål om lovendringer og intergreringstiltak. Men inndekning og kutt, må være forbeholdt de vanlige budsjettforhandlingene.

– Dersom man gjør endringer i loven, er det viktig med stabilitet. Da er det bra med varige løsninger som flere partier er enige om.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Klokt og riktig

KrF-leder Knut Arild Hareide kaller beslutningen klok og riktig.

– Dette vil bli svært krevende samtaler, med det utgangspunktet som nå ligger fra regjeringa, men vi vil arbeide konstruktivt for å få til best mulige løsninger. Jeg er glad for at Høyre har invitert alle partiene til samtaler. Det er både klokt og riktig om det politiske lederskapet nå jobber med å finne samlende løsninger. Det tror jeg også det norske folk vil synes er riktig i den situasjonen vi nå er i, sier Hareide.

Trond Helleland har ikke besvart Dagsavisens henvendelser.

Nyeste fra Dagsavisen.no: