Innenriks

– Kan alltid havne hos banditter

Vil en sikre at norsk forsvarsmateriell ikke havner hos banditter, må en lage spiker av alt, mener tidligere forsvarssjef Sverre Diesen.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. FOTO: LISE ÅSERUD/NTB SCANPIX

Dagsavisen skrev i går om Bård Vegar Solhjell (SV) som kaller sakene om Forsvarets salg til utlandet en skandale. De skal opp til høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Ordet skandale blir altfor ofte brukt. Men dette er virkelig en skandale, sier SV-politikeren, som vil komme til bunns i om det norske våpeneksportregimet fungerer i det hele tatt.

Samme ambisjon har saksordfører Helge Thorheim fra Fremskrittspartiet.

– For oss er det viktig å komme til bunns i denne saken. Hvordan har det seg at systemet glipper gang på gang, sier Thorheim.

– Lag spiker

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener at det om en ønsker å sikre at gammelt norsk militærmateriell ikke kommer på ville veier, så må det andre boller til.

– Hvis en vil være på den sikre siden, får en lage spiker av alt sammen, sier Diesen til Dagsavisen.

I dag kan Forsvaret selge materiell de ikke trenger, men det kan også destrueres.

– Hvis Forsvaret i det hele tatt skal kunne selge noe forsvarsmateriell til noen, vil det alltid kunne bli kjøpt av banditter, mener Diesen.

KOMMENTAR: Helt ute av kontroll

NATO-alliert

Hilde Wallacher, er rådgiver i utviklingspolitisk avdeling i Kirkens Nødhjelp. Hun har forsket på norsk våpeneksport, og kjenner regelverket godt. Hun mener at hvis alle aspekter av det norske regelverket hadde blitt praktisert for alle eksportlisenser, hadde Norge hatt blant de strengeste regelverkene for våpeneksport i verden.

– Problemet er at Norge har en åpen holdning til eksport til andre NATO-land, der en i stor grad gir lisens til våpeneksport basert på tillit. Det er dette som har muliggjort det som har skjedd i tilfeller her, sier Wallacher med konkret henvisning til Nigeria-båtene, som er Dagbladet-avsløringen hun kjenner best.

– Når Norge eksporterer til NATO-land krever vi ikke tilstrekkelig dokumentasjon om hvem som er endelig sluttbruker, og hva forsvarsmateriellet skal brukes til, utdyper hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mat for riksrevisoren?

Som Dagsavisen skrev i går, vurderer også riksrevisor Per-Kristian Foss om han skal se på salgene, ut ifra et perspektiv om regelverket og rutiner fungerer.

– Om det er regelverket som ikke fungerer, eller om det er dårlig politisk skjønn, det er vanskelig for meg å si, sier Foss.

Men han er nysgjerrig på hva som har gått galt.

– Jeg ser ikke bort fra at dette er en av de sakene som vil vekke interessen til kollegiet i Riksrevisjonen. Dette er en sak der samspillet mellom Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet er tema. Erfaringene viser at det ikke alltid fungerer så bra når ansvar er fordelt på to departementer, sier Foss.

LES OGSÅ: Kan havne hos Riksrevisjonen